SCB: Lägsta nivån för rörliga boräntan sedan 2005

/assets/img/37019167-bostader-husfasader-bostadshus-flerbostadshus.jpg
Bildkälla: Mostphotos
 

Nysläppt statistik från SCB visar på ökande tillväxttakt för hushållens bolån under 2021, samtidigt som myndigheten noterat den lägsta rörliga boräntan i snitt sedan 2005.

Nyligen släppte myndigheten Statistiska centralbyrån (SCB) siffror som visar på en stadigt ökande tillväxttakt för hushållens bostadslån under 2021, avseende bolån från monetära finansinstitut (MFI) som till exempel banker och finansbolag. Från att ha legat på 5,7 procent i januari steg den årliga tillväxttakten till 6,8 procent i november.

Vidare landade hushållens genomsnittsränta för nya bolån tecknade i november 2021 på 1,35 procent, samtidigt som den rörliga räntan i snitt var 1,38 procent. Nivån för den rörliga räntan uppges vara den lägsta som SCB noterat sedan de började samla in räntestatistik under 2005.

Räntan för nya bolån bundna på mellan ett och fem år låg i snitt på 1,34 procent under november. Jämfört med månaden innan syns en ökning om 0,08 procentenheter.

Statistiken innefattar också en del om bolån från så kallade bostadskreditinstitut, vilket avser nya aktörer på marknaden som inte är MFI men ändå har tillstånd från Finansinspektionen att ge ut bostadskrediter.

Den årliga tillväxttakten för bolån från dessa aktörer har varit betydligt högre än för bolån från MFI. Mellan januari och april 2021 ökade tillväxttakten från 41,9 procent till 50 procent, för att sedan falla tillbaka och landa på 41,4 procent i november samma år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen