FI: Nya bolån blir allt större – amorteringskrav återinförs

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/StockholmLM/fi_entre.jpg
Utanför Finansinspektionens entré i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Enligt årets bolånerapport från Finansinspektionen (FI) tecknar nya låntagare upp sig på allt större bolån i förhållande till sin inkomst och bostadens värde. Myndigheten har också beslutat att inte förlänga det tillfälliga amorteringsundantaget.

Finansinspektionen (FI) släppte nyligen årets bolånerapport: Den svenska bolånemarknaden 2021. Av den framgår att de som tecknat bolån under de senaste åren i och med det dragit på sig allt större skulder i förhållande till sin inkomst och bostadens värde. Både belåningsgraden och skuldkvoten uppges genomsnittligen ha ökat.
– Coronapandemin har lett till en kraftig ekonomisk nedgång, men nu ser vi att bilden av den ekonomiska återhämtningen har ljusnat. Osäkerheten var stor under 2020. Trots detta har både bostadspriser och hushållens skulder fortsatt att öka allt snabbare, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande från myndigheten.

De bostäder som förvärvades inom gruppen nya bolånetagare var något dyrare ifjol än under 2019. När det kommer till storleken på bolånen de tecknade 2020 jämfört med 2019 syns en större ökning.

Den genomsnittliga belåningsgraden för nya bolånetagare landade på 66,4 procent år 2020, en uppgång med 0,9 procentenheter jämfört med 2019. Det uppges vara den högsta nivån som någonsin uppmätts i FI:s bolåneundersökning, vars resultat presenteras i rapporten. Där står också att belåningsgraden ökat mer för låntagare med bostadsrätt än för de med villor. 

Samtidigt som nya låntagare överlag bedöms ha marginaler för att klara högre lånebetalningar vid en sämre ekonomisk situation, är många i gruppen känsliga för ränteuppgångar då lånen är stora.

I april ifjol införde FI ett tillfälligt undantag från amorteringskravet som skulle gälla fram till den 31 augusti 2021. Av rapporten framgår att drygt 230 000 hushåll tillfälligt undantagits från amortering. Ett stickprov från FI visar att nio procent av gruppen nya bolånetagare har beviljats undantag från amortering på hela eller delar av sina bolån.

Förra veckan beslutade myndigheten att inte förlänga det tillfälliga undantaget som därmed upphör den sista augusti i år.
– De allra flesta hushåll har valt att fortsätta att betala av på sina bolån. Vi ser detta som ett tecken på en fortsatt god förståelse och vana bland hushållen att amortera, och det är positivt, fortsätter Erik Thedéen.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen