Regeringen utreder om statlig mark kan användas för bostadsbyggande

/assets/img/mostphotos/22763366-silhouette-of-many-construction-cranes-and-buildings.jpg
Foto: Mostphotos
 

Bostadsbyggandet minskar i landet. Regeringen har tillsatt en samordnare som fått i uppdrag att se över möjligheterna att upplåta statlig mark för att där bygga bostäder. Detta enligt regeringens hemsida.

Brist på mark där bostäder kan byggas är något som stoppar upp byggandet av nya bostäder. Nu har  infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson  gett en samordnare uppdraget att undersöka om det är möjligt för staten att upplåta mark för bostadsbyggande. 

– Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar och människor ska kunna flytta dit arbeten finns. Därför behöver det, över hela landet, byggas fler bostäder som möter människors behov och efterfrågan, säger Andreas Carlson på regeringens hemsida.


På hemsidan går det även att läsa att bostadsbyggandet är beroende av mark att bygga på. Om det råder brist på byggbar mark försvårar det för nya aktörer att slå sig in på marknaden, vilket i sin tur leder till minskad konkurrens och byggtakt. 


Samordnaren som fått i uppdrag att utreda frågan heter Ingrid Eiken som tidigare varit generaldirektör på Statens fastighetsverk. Hon ska undersöka möjligheterna till avyttring av statlig mark runt om i hela Sverige samt undersöka hur kommunernas behov ser ut av sådan mark och hur viktig den är för bostadsförsörjningen. 


Samordnare Ingrid Eiken ska lämna in en slutredovisning senast den 30 september 2025.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen