Ny toppnotering för Byggkostnadsindex

/assets/img/25630851-nya-bostader-vid-enskedevagen-postiljonsvagen-i-stockholm.jpg
Bostadsbygge i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Efter en ovanligt hög årstakt i januari 2023, den högsta sedan september 1974, fortsatte SBC:s Byggkostnadsindex uppåt även i februari. Det visar nya siffror från myndigheten.

I januari 2023 låg årstakten för Statistiska centralbyråns (SCB) Byggkostnadsindex för flerbostadshus på plus 16,3 procent, vilket då var den största uppgången som noterats på årsbasis sedan i september 1974. Och nya siffror från myndigheten visar att indexet fortsatte uppåt även i februari, då årstakten landade på plus 16,5 procent.

Under perioden februari 2022–februari 2023 ökade årstakten kontinuerligt med undantag för i augusti och november förra året.

Det som bidrog mest till den totala uppgången var entreprenörernas kostnader som i februari steg med 10,1 procent på årsbasis och fick indexet att öka med 8,4 procent. Samtidigt steg byggherrekostnaderna med 47,8 procent, främst på grund av att räntekostnaderna ökade med 162,5 procent, och bidrog till att indexet gick upp med 8,1 procent.

När det kommer till entreprenörernas kostnader för transporter, drivmedel och elkraft ökade de med 29,7 procent. Den största uppgången stod elkraften för med plus 91 procent på årsbasis.

Kategorin byggmaterialkostnader ökade med totalt 12,2 procent under samma period. Inom denna grupp steg alla materialkostnader, med undantag för trävaror där noteringen landade på minus 13,1 procent. Störst uppgång noterades för golvmaterial där kostnaderna steg med 24,8 procent. 

Den senaste uppdateringen från SCB visar att Byggkostnadsindex även stigit på månadsbasis. I februari 2023 noterades plus en procent, jämfört med 2,2 procent under januari i år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen