Västerås: Sista delen av Kopparlunden planeras

/assets/img/mostphotos/v1-final_filter_justerade-hojder.jpg
En skiss över hur området kan komma att se ut. Bild: Västerås stad
 

Stadsdelen Kopparlunden i centrala Västerås kommer snart gå in i sin fjärde och avslutande fas. Arbetet med den sista detaljplanen har påbörjats, skriver Västerås stad.

Västerås centrala delar växer med Kopparlunden som ska bli en stadsdel med bland annat bostäder, butiker och parker. Tidigare har tre detaljplaner vunnit laga kraft – detaljplan norr, detaljplan syd och detaljplan mitt. Den 15 juni togs beslut i byggnadsnämnden att arbete med att ta fram den sista detaljplanen, detaljplan öst, ska påbörjas. Detta arbete beräknas ta ett till två år, skriver Västerås stad i ett pressmeddelande. 

– Detaljplan Kopparlunden öst är en viktig pusselbit för hela området inte minst för att kunna bygga parker och trevliga miljöer för västeråsarna. En del av det planerade Parkstråket kommer att beröra detaljplan Kopparlunden öst, säger Katarina Berg projektledare på Västerås stad.

 

Tanken med detaljplan öst är att denna ska knyta ihop de övriga detaljplanerna. Detaljplanen ska innehålla runt 400 bostäder medan Kopparlunden totalt ska bestå av 2 100 nya bostäder. 

Vilka upplåtelseformer kan bli aktuella för de bostäder som planeras i Kopparlunden öst? 
– Det finns inget lagstöd för reglering av upplåtelseformer i detaljplan. Det är för tidigt att veta nu men det kommer troligen att bli blandat, säger stadens planarkitekt Susanne Malo i en kommentar till Bostadsrättsnytt.

Själva arbetet med uppförandet av den nya bebyggelsen kommer ske stegvis. Just nu har en del fastighetsägare börjat med rivning och sanering av mark inför kommande byggen. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen