Känd arkitekt beviljas bygglov i Västerås

/assets/img/gatvy_liten.png
Visionsbild av flerbostadshuset på Öster Mälarstrand i Västerås. Det är E/S-A Arkitekter som är arkitekter till huset och 3dVision som gjort illustrationen.
 

Bolaget Andreas Martin-Löf Arkitekter, involverat i projekt som Karlatornet och Continental Apartments, har beviljats bygglov för 85 lägenheter på en fastighet i området Öster Mälarstrand i Västerås. Beslutet fattades vid byggnadsnämndens sammanträde den 16 december.

Andreas Martin-Löf Arkitekter AB har beviljats bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 85 lägenheter på fastigheten Förseglet 8 på Öster Mälarstrand i Västerås. Beslut i frågan fattades under byggnadsnämndens senaste sammanträde den 16 december i år.

Bostadsbyggaren Junior Living ska också vara involverad i bostadsprojektet, enligt dokument från kommunen. Av företagets pressmaterial framgår att de i samarbete med arkitekten Andreas Martin-Löf (grundare av bolaget Andreas Martin-Löf Arkitekter) tagit fram ett koncept för yteffektiva lägenheter av hög kvalitet “till ett överkomligt pris”, som via Junior Livings byggsystem och prefabricering inomhus i svensk fabrik innebär en snabb byggprocess. Exempelvis uppges ett flerbostadshus kunna stå klart inom ungefär sex månader.


För Bostadsrättsnytt bekräftar Junior Livings vd Claes Eliasson att de planerade lägenheterna på Förseglet 8 är tänkta att bli bostadsrätter.
– Det är korrekt att det ska bli bostadsrätter. Av olika skäl kommer byggnaden dock inte att uppföras med något av våra egna byggsystem, säger han.

Vad blir nästa steg i projektet?
– Vi inväntar att bygglovet vinner laga kraft i mitten av januari. Därefter är det dags att söka startbesked och efter det byggstarta är planen, svarar Claes Eliasson.


Förslaget som antagits av kommunen innehåller lägenheter i storlekar från ettor upp till fyror, ritade av E/S-A Arkitekter AB. Det innehåller också sådant som en torgyta, vilken dock inte anses uppfylla aktuell detaljplans generella bestämmelse om att gården till 65 procent ska vara klädd med vegetation. Men avvikelsen bedöms som så pass liten att den fortfarande bedöms vara förenlig med planens syfte. Sakägare ska ha givits möjlighet att lämna synpunkter i frågan, utan att några svar inkommit.

I bygglovsansökan föreslås flerbostadshuset bestå av två byggnader, den ena fem våningar hög och den andra 16 våningar. Fasaden är tänkt att kläs i rödbrunt tegel med fönster i rutnätssystem. Det ska också byggas balkonger och i gatuplan planeras för både lägenheter och tre lokaler. Högst upp är tanken att det ska bli en gemensam takterrass. Vidare ska fastigheten få nya lövträd med “skira lövverk”. 

Andra projekt från Andreas Martin-Löf Arkitekter, eller som de är involverade i: Karlatornet i Göteborg, Continental Apartments i centrala Stockholm, restaureringen och ombyggnaden av Sturekvarteret (tre hus mot Grev Turegatan som ska bli bostäder), samt Brf Kungsberget i Båstad.
Källa: martinlof.se

Visionsbild Karlatornet. Pressbild från Serneke Visionsbild Karlatornet. Pressbild från Serneke


Stockholm Continental. Foto: Mostphotos Stockholm Continental. Foto: Mostphotos


Visionsbild av Brf Kungsberget. Pressbild Wikström AB Visionsbild av Brf Kungsberget. Pressbild Wikström AB


Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen