Västerås: Överklagan kan försena bygget av Sätras första etapp

/assets/img/satra_vy.jpg
Visionsbild av det framtida Sätra. Illustration: Towatt Architects et Planners Mandaworks / pressbild Västerås stad
 

I våras antogs en detaljplan för runt 1 100 bostäder i Västerås nya stadsdel Sätra, men då en privatpersons överklagan snart väntas nå mark- och miljööverdomstolen kan bygget nu försenas. Det rapporterar VLT.

Den 25 mars i år godkände byggnadsnämnden i Västerås detaljplanen för nya stadsdelen Sätras första etapp, vilket Bostadsrättsnytt skrev om då. Bland annat innefattar planen runt 1 100 nya bostäder. I en kommentar uppgav då kommunens projektledare Ulf Edvardsson att nyproduktionen var tänkt att få olika upplåtelseformer, exempelvis bostadsrätter.

Efter att planen antogs har en privatperson överklagat beslutet, enligt Vestmanlands Läns Tidning (VLT). Motivet till överklagandet ska vara att det planerade bygget anses kunna störa ekologi och djurliv i stadsdelens skog.

I mark- och miljödomstolen avvisades överklagandet, med hänvisning till att den klagandes fastighet inte ligger tillräckligt nära planområdet ifråga, varpå privatpersonen nu uppges ha för avsikt att ta saken vidare till mark- och miljööverdomstolen. Om målet i så fall kommer prövas där är upp till domstolen att avgöra. Oavsett riskerar processen att dra ut på tiden och försena byggstarten. I nuläget bedöms bygget preliminärt kunna starta under 2022.
– Min ambition är att överklaga. Projektet är så pass stort, jag anser att det är värt att pröva, säger privatpersonen till VLT.

Väljer mark- och miljööverdomstolen att inte pröva fallet vinner detaljplanen för etapp ett laga kraft. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen