Fler påbörjade lägenheter i flerbostadshus

/assets/img/scb.png
Utanför SCB:s kontor i Örebro. Foto: SCB
 

Ifjol ökade antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus med omkring tio procent på riksnivå, jämfört med 2019. I kategorin bostadsrätter syns också en liten uppgång under perioden. Det visar nya siffror från SCB.

Under förra året påbörjades 41 728 nya lägenheter i flerbostadshus i landet, vilket är en ökning med runt tio procent jämfört med året innan då 37 942 började byggas. Det visar nya siffror från myndigheten Statistiska centralbyrån (SCB).

Den största delen av lägenheterna byggs som hyresrätter, 64 procent, och 34 procent som bostadsrätter. Siffrorna uppges vara preliminära och ett visst antal lägenheter i statistiken får upplåtelseformen äganderätt. År 2019 uppgick andelen påbörjade hyresrätter till 62 procent och andelen påbörjade bostadsrätter till 37 procent.

Samtidigt ökade antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus under perioden, från 14 038 under år 2019 till 14 178 förra året.

Siffrorna som avser nybyggnation under fjolåret ska enligt SCB:s hemsida vara uppräknade med två procent på grund av en eftersläpning i rapporteringen.

I ett pressmeddelande från Riksbyggen kommenterar Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, den nya statistiken. Bland annat beskriver han den ökande efterfrågan på nya bostäder med inflyttning i närtid under pandemin som en utmaning för utvecklare, i och med att bankerna ställer krav på försäljning innan byggen kan starta.
– Det är inte alla som har möjligheter till detta och för de som kan är möjligheterna begränsade vilket håller tillbaka igångsättandet av bostadsrätter. En statlig garanti under en period skulle kunna öka byggtakten, säger han.

Totalt påbörjades 16 221 nya bostadsrätter i landet under 2020, preliminära siffror. Detta enligt uppgift från SCB. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen