Ny stad planeras i Landvetter

/assets/img/bilder_nyheter/180221-landvettersodra_vision.jpg
Visionsbild Landvetter Södra. Pressbild Riksbyggen. Bildkälla: Krook & Tjäder
 

Nästa år ska bygget av en ny stad påbörjas. Den ska heta Landvetter Södra, inrymma 25 000 invånare och ligga mellan Göteborg och Borås.

Under 2020 ska en ny stad börja byggas mellan Göteborg och Borås. Den ska få namnet Landvetter Södra och kunna inrymma 25 000 invånare som minst. Totalt har sex byggherrar fått i uppdrag att utveckla den nya staden, tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun.
– Intresset för Landvetter Södra är stort, vilket är oerhört roligt. Efter en lång och noggrann process med många intressanta och kompetenta aktörer som visat intresse är det fantastiskt att ha landat i de sex bolag vi nu har valt ut. Vi kan nu börja det spännande arbetet med att konkretisera och visualisera för den unika stad vi vill skapa med människan i centrum, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB, i ett pressmeddelande från bolaget.

De sex utvalda byggherrarna är GBJ Bygg AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Serneke Projektstyrning AB tillsammans med Semrén & Månsson Arkitekter, Skanska Sverige AB tillsammans med BoKlok Housing AB, Veidekke Bostad AB, och Wallenstam AB.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit de övergripande målen för utformning av Landvetter Södra av. Och efter markinköp äger nu kommunen en stor del av ytan i det aktuella området. Det går att läsa på landvettersodra.se.

Nästa steg blir att bilda ett konsortium, en typ av sammanslutning, för att ta fram en strategi avseende utvecklingen av projektets första etapp. På 15 hektar i närheten av Göteborg Landvetter flygplats ska blandad bebyggelse uppföras, främst handlar det om bostäder.

Arbetet med detaljplanen beräknas kunna påbörjas under kvartal tre och fyra i år. Planen är att de första invånarna ska kunna flytta in år 2024.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen