Marginell boprisnedgång i Västmanland

/assets/img/arboga.jpg
Arboga. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos
 

I Västmanland sjönk bostadsrättspriserna något under juni – augusti i år. Det framgår av Svensk Mäklarstatistiks senaste tremånaderssnitt för länet. I kommunen Arboga sjönk priserna betydligt under samma period

En marginell prisnedgång har noterats för bostadsrätter i Västmanlands län avseende perioden juni – augusti 2020. I genomsnitt sjönk priserna med 0,2 procent och en bostadsrätt i länet kostar nu 20 347 kronor per kvadratmeter i snitt. Det visar uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som släpptes den åttonde september i år. 

Under månaderna juni – augusti i år såldes totalt 702 bostadsrätter i länet, jämfört med 682 under samma period förra året. 

I fem av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under dessa tre månader, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Bostadsrätter i kommunen Fagersta steg med 12,9 procent och i Köping blev noteringen plus 6,2 procent. I Sala kommun gick priserna upp med 5,7 procent och i Västerås med 1,8 procent, samtidigt som bostadsrättspriserna i Arboga sjönk med i snitt 19,3 procent. 

Sett till årsbasis ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet nu på plus 9,1 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen