Förslag om regeländring för ränteskillnadsersättning

/assets/img/mostphotos/61971215-500-kronor.jpg
Foto: Mostphotos
 

Efter en statlig utredning föreslås nu ändrade regler för ränteskillnadsersättningen. Förslaget handlar om att minska låntagarnas kostnader och öka konkurrensen på bolånemarknaden, enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

I förra veckan skrev Bostadsrättsnytt om att Handelsbanken själv beslutat om att slopa ränteskillnadsersättningen för kunder som vill förtidsinlösa bolån bundna på två år. Nu kan ett nationellt omtag vara aktuellt för reglerna kring just ränteskillnadsersättningen.


I augusti i fjol fick generaldirektören för Konjunkturinstitutet, Albin Kainelainen, i uppdrag av Finansdepartementet att göra en utredning om behov av åtgärder för hushållen i räntebindningstider, där bland annat reglerna för ränteskillnadsersättningen skulle ses över. Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som banken har rätt att ta ut när en bolånetagare löser sitt bolån i förtid.


I måndags höll finansmarknadsminister Niklas Wykman en pressträff om denna utredning. Utredningen föreslår att reglerna bör ändras för ränteskillnadsersättningen. Detta för att öka konkurrensen på marknaden för bolån och för att minska kostnaderna för bolånetagare. Förslaget ska även förstärka konsumentskyddet.

– Det ska inte vara onödigt dyrt och krångligt för den som föredrar att ha bunden bolåneränta. Rådande regler kan skapa omotiverade hinder och orättvisor, inte minst för låntagare med sämre förhandlingsläge. Därför är det här ett välkommet förslag, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman, i ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

 
Enligt myndigheten föreslår utredningen att en ny schablonregel ska tas fram för beräkningen av ränteskillnadsersättningen vid  förtidsbetalning av bolån med bunden ränta.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen