Bankernas marginal på bolån fortsätter att minska

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/StockholmLM/fi_entre.jpg
Utanför Finansinspektionens entré i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Reporäntehöjningen i slutet av förra året påverkade bankernas bruttomarginal på bolån negativt. Då finansieringskostnaden för bolån ökade mer än vad utlåningsräntorna steg, sjönk marginalen under kvartal ett 2019. Det skriver Finansinspektionen (FI) på sin webbplats.

Under första kvartalet i år minskade bankernas bruttomarginal på bolån. Sista kvartalet 2018 låg den på 1,50 procent, för att sedan sjunka ned till 1,46 procent fram till slutet av kvartal ett 2019. Riksbankens höjning av reporäntan i december förra året, ledde enligt FI till att det blev dyrare för bankerna att finansiera bolån åt kunderna. Jämfört med föregående kvartal var finansieringskostnaden högre i början av 2019. Till följd av att finansieringskostnaden ökade mer än utlåningsräntorna, blev marginalen mindre under kvartal ett i år. Korta bolåneräntor ökade med drygt 50 procent av reporäntehöjningen, vilket motsvarar 14 punkter.

Finansinspektionens publicering av bruttomarginalen, är tänkt att fungera som ett verktyg för konsumenter vid förhandling om bolåneräntor. Och då marginalen fortfarande bedöms som hög finns det utrymme för förhandling, menar FI. På inspektionens webbplats skriver de att “om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”     

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen