Nu höjs flera av SBAB:s bolåneräntor

/assets/img/mostphotos/11233574-vy-over-sodermalm-stockholm-med-tak-och-skorstenar.jpg
Foto: Mostphotos
 

Banken SBAB väljer att höja räntan för bolån med bindningstider på upp till två år, med start idag.

Den statligt ägda banken SBAB höjer nu räntan för bolån med bindningstiderna tre månader, ett år och två år. Detta trots att reporäntan inte höjs förrän den nionde januari nästa år. Anledningen är att bankens kostnader för upplåning inom denna kategori har stigit, i takt med att korta marknadsräntor blivit högre.

Korta marknadsräntor började stiga en tid innan Riksbanken gav beskedet om höjd reporänta igår. En av orsakerna till det är att marknaden reagerade på själva förväntningen om en höjning, innan den blivit verklighet. Det har i sin tur lett till att upplåning för kortare bindningstider blivit dyrare för bankerna.
– Marknaden hade alltså redan ”prisat in” höjningen. Som en konsekvens av det får vi ökade upplåningskostnader för korta räntebindningstider. Det är i ljuset av detta man ska se SBAB:s höjning av räntor för bolån med kort bindningstid, förklarar Erik Wennergren, PR-ansvarig hos SBAB, för Bostadsrättsnytt.

För bolån med en bindningstid på två år höjer SBAB räntan med 0,15 procent, från och med idag. För lån bundna på ett år höjs den med 0,25 procent, detsamma gäller för bolån med en bindningstid på tre månader. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen