Riksbanken sänker styrräntan – kan ske två gånger till i år

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/Sthlm_juni_2019/riksbanken_vy2.jpg
Riksbankshuset i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Beslut har fattats av Riksbankens direktion om att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter ned till 3,75 procent. Dessutom kan det bli ytterligare två sänkningar under andra halvåret 2024. Detta enligt ett pressmeddelande från banken.

Mot bakgrund av att inflationen närmar sig målet om två procent i en svag konjunktur bedömer Riksbanken att det är läge att sänka styrräntan. Det handlar om en nedjustering med 0,25 procentenheter, från dagens 4,0 procent ned till 3,75 procent. Beslutet börjar gälla den 15 maj i år, enligt ett pressmeddelande från banken.

Direktionen flaggar även för att reporäntan kan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret 2024, “i linje med prognosen i mars”. Detta förutsatt att inflationsutsikterna står sig. I prognosen i mars 2024 bedömdes styrräntan kunna landa på 3,20 procent under första kvartalet 2025, beräknat utifrån kvartalsmedelvärde.

Dock lyfts att utsikterna är osäkra när det kommer till inflationen. För svensk del uppges riskerna främst vara kopplade till den starka amerikanska ekonomin, geopolitisk oro och den svenska kronans värde.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen