Nytt vägledande beslut om kameraövervakning i brf:er

/assets/img/mostphotos/13024003-camera-survaillance.jpg
Foto: Lars-Ove Lund/Mostphotos
 

Efter ett fall angående kameraövervakning i en bostadsrättsförening har nu Datainspektionen kommit med ett beslut som klargör vad som gäller för föreningar som vill sätta upp kameror. Det skriver Riksbyggen i ett pressmeddelande.

I ett fall där en förening i Halmstad haft kameraövervakning på grund av att de utsatts för skadegörelse utfärdade Datainspektionen en straffavgift på 20 000 kronor. Straffavgiften fick de på grund av att kameraövervakningen skett på obestämt tid och att kamerorna dessutom spelat in ljud, vilket enligt Datainspektionen varit onödigt i det här fallet. Det här skrev Folkbladet i juni.


Riksbyggen skriver i ett pressmeddelande att det inte krävs tillstånd för att sätta upp övervakningskameror i ett bostadsrättshus, men om föreningen gör fel kan de åläggas med en straffavgift. Att kameror sätts upp i en hemmiljö är extra känsligt och grundtipset till föreningar är att i största möjliga mån att avstå från kameraövervakning.
– Vi får många frågor och klagomål som rör just kamerabevakning i flerbostadshus. Därför är det viktigt för oss att ge vägledning kring när och hur kamerabevakning kan vara tillåten eller inte i sådana situationer, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen, i Riksbyggens pressmeddelande. 


I beslutet om föreningen i Halmstad fastlägger Datainspektionen att bostadsrättsföreningar i fortsättningen inte behöver tillstånd för kameraövervakning, men att de ska ha starka skäl för att övervaka.
– Det innebär dock inte att det är fritt fram att kamerabevaka i flerbostadshus. Föreningen ansvarar själv för att dess kamerabevakning inte strider mot dataskyddsförordningen, GDPR, säger Nils Henckel i pressmeddelandet.


I Halmstad hade föreningen totalt fyra kameror – två i trapphuset, en i entrén och en riktad mot el-centralen i ett förrådsrum. Alla kameror spelade in bild och ljud dygnet runt. De två kamerorna i trapphuset gjorde det, enligt Datainspektionen, möjligt för föreningen att kartlägga de boendes vanor och besök. "Redan det faktum att bevakningen avser de boende och deras hemmiljö innebär därför att det krävs mycket starka skäl för att bevakningen ska vara tillåten", skriver Datainspektionen i sitt beslut.
– Under särskilda omständigheter kan en bostadsrättförening ha möjlighet att kamerabevaka ett trapphus och rikta kameran mot en viss boendes ytterdörr. Men, för att sådan bevakning ska vara tillåten krävs att det finns mycket tungt vägande skäl till kamerabevakningen och det anser vi inte är fallet här, säger Nils Henckel.


Kameran vid entrén sattes upp då det skett skadegörelse vid platsen 2018. Datainspektionen menar att föreningen köpande måste pröva om det fortsatt är motiverat att ha den kameran uppsatt. Eftersom det snart gått två år sedan skadegörelsen finns inget skäl att ha kvar den. Den fjärde kameran, i förrådet, menade myndigheten skulle riktas om så den inte filmar de boendes förråd. Att alla kameror som satts upp spelat in ljud är extra integritetskänsligt och i det här fallet finns inget som motiverar ljudinspelningen. Beslutet från Datainspektionen blev, förutom straffavgiften, att föreningen måste sluta kameraövervaka entrén och trapphuset, sluta spela in ljud och förbättra informationen om övervakningen.
– Jag uppmanar alla bostadsrättsföreningar som kamerabevakar eller överväger att göra det, att ta del av detta beslut och de rättsliga bedömningar vi gjort, säger Nils Henckel.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen