Hovrätten: Föreningens ansvar att reparera golvvärme i bostadsrätt

/assets/img/mostphotos/15959619-installing-laminate-flooring-carpenter-lining-parquet_.jpg
Foto: Mostphotos
 

Innehavarna av en bostadsrätt i Stockholm upptäckte att lägenhetens golvvärme var ur funktion, men de behöver inte stå för reparationskostnaderna. Enligt Svea hovrätt är det föreningens ansvar.

Två innehavare av en gemensam etagevåning med bostadsrätt på Kungsholmen i Stockholm, fick under 2014 problem med golvvärmen i sin lägenhet. Bostadsrätten förvärvades 1994, vilken då var utrustad med vattenburet golvvärmesystem som installerats av en tidigare ägare.

De nuvarande innehavarna menade att underhållsansvaret för golvvärmesystemet ligger på föreningen, vilken å sin sida hävdade att det enligt stadgarna är innehavarnas ansvar. Ansvarsfrågan kom senare att bli ett fall för Stockholms tingsrätt, och domen meddelades i juli förra året. Då fastslogs att bostadsrättsföreningen ska hållas ansvarig för “underhåll och reparation av det vattenburna golvvärmesystemet” tillhörande lägenheten i fråga.

En av orsakerna till det uppges vara att anordningen för golvvärme, enligt tingsrättens bedömning av stadgarna, ligger utanför bostadsrättsinnehavarnas ansvar. Av dessa framgår att gränsen för en innehavares ansvar är lägenhetens golv, vilket vid en bokstavlig tolkning utesluter till exempel golvvärme.

Föreningen överklagade beslutet till Svea hovrätt, som gick på tingsrättens linje; att “tolkningen av en bostadsrättsförenings stadgar ska göras med utgångspunkt i stadgarnas ordalydelse”. Ansvaret för underhåll av golvvärmesystemet hamnar därför på föreningen, och inte på bostadsrättsinnehavaren.

Fallet avgjordes i Svea hovrätt under början av maj 2019.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen