Härnösands kommun vill bygga bostäder på industriområde

/assets/img/mostphotos/14954678-harnosand.jpg
Foto: Sten-Åke Stenberg, Mostphotos
 

Nu kan nya bostäder vara på gång i industriområdet i Kattastrand. Dock måste platsen först saneras, då marken innehåller föroreningar från tidigare industriverksamhet. Det skriver Allehanda.

En projektplan har presenterats för Härnösands kommunpolitiker över Kattastrands industriområde. Projektplanen avser att bygga bostäder i området, något som kommunen ställer sig positiva till. Innan ett bygge kan påbörjas måste dock marken undersökas för att ta reda på industriföroreningarnas utbredning. På den tänkta platsen har det tidigare bland annat funnits sågverk och gasverk med kolhantering, och en miljöundersökning som Länsstyrelsen gjorde 2012 visade att marken är förorenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att kommunstyrelsen ger sitt godkännande att undersöka möjligheten till statligt bidrag för eventuell sanering. En sådan utredning kostar 1,5 miljoner kronor. Om kommunen ska få möjlighet till statsbidrag behöver de agera huvudman och köpa markområdet, som idag ägs av Ken Johanssons fastighetsbolag, skriver Allehanda.

 

Härnösands kommun menar att området är strandnära och har ett attraktivt läge vid Södra sundet. Bostäderna som kommunen vill bygga är radhus och flerfamiljshus. Om allt går enligt planerna ska en sanering påbörjas i höst. Projektkostnaderna beräknas uppgå till 20 miljoner kronor.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen