Boindex för bostadsrätter på rekordlåg nivå

/assets/img/img_e4115-1677859387.JPG
Genrebild. Foto: Linda Myrin
 

Den senaste uppdateringen av Swedbank Boindex visar på en rekordlåg köpkraft bland hushållen när det kommer till förvärv av bostadsrätter. Under sista kvartalet ifjol nådde indexet den lägsta nivån sedan mätningarna startade 2005.

Samtidigt som bostadspriserna sjunkit tampas hushållen med stigande boendeutgifter, konstaterar Swedbank i en kommentar till senaste uppdateringen av deras boindex. 
– Trots lägre bostadspriser ökade boendeutgifterna, främst på grund av stigande bolåneräntor och högre el- och uppvärmningskostnader. I Stockholm steg bostadspriserna under kvartal fyra vilket kan vara ett tecken på vi närmar oss botten, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande. 

Swedbank Boindex mäter svenska hushålls köpkraft när det kommer till bostäder, exempelvis bostadsrätter. Uppdaterad statistik för den kategorin visar att indexet landade på 99 under sista kvartalet ifjol, den lägsta noteringen sedan 2005 då tidsserien för bostadsrätter startade. Noteringen för tredje kvartalet förra året uppgick till 102. 

Det sammanvägda boindexet, hushållens köpkraft gällande förvärv av småhus och bostadsrätter, hamnade på 96 under kvartal fyra 2022. Ett index på den nivån innebär att bostadsköpare behöver lägga i snitt 31 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter. För kvartal tre landade indexet på 99. 
– Hushållen pressas alltmer av de stigande boendeutgifterna. Sannolikheten att fler hushåll kan få problem med att betala för boendet har därmed ökat, tillägger Arturo Arques.

Enligt Swedbanks hemsida är ett boindex över 100 ett bevis på god köpkraft bland hushållen i landet medan under 100 visar på en sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen