Boverket: Uppreviderad prognos för bostadsbyggandet 2021

/assets/img/26287709-trevlig-innergard-vid-ett-nyproducerad-och-moderna.jpg
Nyproducerade bostäder i Årsta utanför Stockholm. Foto: Roland Lundgren / Mostphotos
 

Stor efterfrågan på bostäder har fått Boverket att skriva upp prognosen för bostadsbyggandet under 2021. Även antalet påbörjade bostadsrätter bedöms nu bli fler. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

I december förra året bedömde Boverket att 52 500 nya bostäder preliminärt skulle komma att påbörjas i landet under 2021. Nu har myndigheten skrivit upp prognosen för innevarande år till 61 700 påbörjade bostäder och 2022 väntas antalet uppgå till 64 000, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Detta enligt ett pressmeddelande från Boverket. 

Bakgrunden till revideringen ska vara en stor efterfrågan på bostäder. Fram till 2029 är bedömningen att 59 000 bostäder kommer behöva påbörjas årligen. Detta samtidigt som myndigheten Statistiska centralbyrån (SCB) gjort en kraftig nedskrivning av befolkningsprognosen.
– Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar det underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren i pressmeddelandet.

Enligt Boverkets prognos ökar bostadsbyggandet med åtta procent i år och under 2022 väntas en uppgång om fyra procent. 
– I år ökar bostadsbyggandet mest i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket och ansvarig för framtagandet av Boverkets indikatorer. I Storgöteborg minskar däremot antalet påbörjade bostäder, dock från en hög nivå.

I december 2020 var Boverkets bedömning att 14 300 bostadsrätter skulle påbörjas under 2021 och efter att Boverket reviderat prognosen är antalet nu uppe i 17 500.

Antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus väntas stiga med nära 20 procent under innevarande år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen