Boprisnedgång i Stockholms kommun – framförallt för större lägenheter

/assets/img/img-7067.jpg
Vasastan i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I november sjönk priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun. Det visar senaste boprisindikatorn från Danske Bank. Främst är det större lägenheter på över 100 kvadratmeter som fallit i pris.

Danske Banks Boprisindikator för november i år visar på boprisnedgång i Stockholms kommun. Under månaden minskade bostadsrättspriserna med i snitt 0,3 procent, eller 0,2 procent efter säsongsjustering. Prisfall har nu noterats tre månader i rad men ser dock ut att ha dämpats något den senaste månaden.

I november verkar det framförallt ha varit utvecklingen för större lägenheter som bidragit till nedgången: Priserna på bostadsrätter större än 100 kvadratmeter sjönk med cirka fem procent, enligt uppgift från banken. För resterande storleksklasser syns bara mindre förändringar, men pristapp ska ha skett på bred front inom samtliga storleksklasser som ingår i mätningen.

Omsättningen på lägenheter i kommunen uppges vara tillbaka på normala nivåer, i nuläget ligger den i undre delen av intervallet för de senaste åren.

Trots den senaste tidens prisnedgångar tror inte Danske Bank på någon tydlig sättning i priserna de kommande månaderna. De grundläggande förutsättningarna bedöms vara för goda för det. 
– Prisfallet på Stockholms bostadsrätter dämpades i november. Vi bedömer att grundläggande förutsättningar i form av stabil arbetsmarknad, stigande reallöner, ökat finansiellt sparande och att bostadsräntorna nått toppen kommer att ge stöd åt priserna framöver. Stabila till svagt stigande priser framstår som mer troligt än en förnyad påtaglig prisnedgång, säger bankens chefekonom Michael Grahn i ett pressmeddelande.

Danske Banks Boprisindikator är en månatlig undersökning och ska vara baserad på statistik över offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen