Här ökade bostadsrättspriserna mest åren 2015–2020

/assets/img/mostphotos/24312037-arboga-stadsmiljo.jpg
Arboga. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
 

Fastighetsbyrån har undersökt var i landet som priserna på bostadsrätter ökat mest de senaste fem åren. Det är Dalarnas län som toppar listan medan priserna ökat minst i Örebro län.

I en analys av bostadsrättspriserna mellan åren 2015–2020 som Fastighetsbyrån gjort framkommer det att störst prisökning skett i Dalarnas län. Där ökade priserna med 74 procent. Snittökningen på bostadsrättspriser i hela landet har de senaste fem åren varit 18 procent. När en likadan jämförelse gjordes förra året hade priserna i landet stigit med 28 procent den senaste femårsperioden.


I ett pressmeddelande skriver Fastighetsbyrån att priserna ökat som minst i Örebro län, där endast med fem procent de senaste fem åren. Även i Uppsala län har en liten prisökning skett, där med sex procent. Ser man istället till ökning i kronor är det Jämtland som haft störst framgång och en prisökning på 620 434 kronor. I Dalarna har prisökningen den senaste femårsperioden varit 612 618 kronor medan den i Örebro varit 69 503 kronor.
– Det är slående stora skillnader mellan olika län. Trenden man kan se nu är att storstadslänen och -kommunerna halkat ner i listorna, även i prisutveckling i kronor. Prisökningarna har dämpats i framförallt Stockholm och Göteborg medan vissa mindre städer och kommuner har haft en kraftig prisökning. Det senaste året kan vi även se att bostadsrätter generellt inte haft samma prisutveckling som villor, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i pressmeddelandet. 


Ser man till kommuner är det i Arboga störst prisuppgång noterats, 291 procent de senaste fem åren. Malung-Sälen ligger tätt efter med en prisuppgång på 253 procent. Sämst har det gått för Örnsköldsviks kommun där priserna gått ner med 16 procent. Den kommun som haft störst prisuppgång i kronor är Malung-Sälen med 2 184 392 kronor. Störst prisnedgång sett i kronor blir även där i Örnsköldsvik, där priserna sjönk med 201 557 kronor. 


För att få fram dessa siffror har Fastighetsbyrån tagit hjälp av underlag från Svensk Mäklarstatistik. Därefter har de analyserat prisutvecklingen på bostadsrätter i de olika länen och kommunerna i landet. Perioden januari till juli 2015 har jämförts med samma period 2020.  Prisutvecklingen har sammanställts i både procent och kronor. Fastighetsbyråns förra sammanställning går att läsa om här.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen