Att ha hus i en brf, del 1: Innehavet i praktiken

/assets/img/brf-bjorno-vik-2-07.jpg
Brf Björnö Vik 2 i Norrtälje, 3D-bild av föreningens fristående hus, baksida. Pressbild: OBOS
 

Ofta när det är tal om brf:er handlar det om föreningar med många lägenheter i flerbostadshus. Men då och då när Bostadsrättsnytt skriver om bostadsprojekt är det frågan om bostadsrätter av typen småhus. I det här reportaget tittar vi lite närmare på hur det är ha ett hus i en brf jämfört med en “vanlig” bostadsrättslägenhet.

Text: Linda Myrin


Nyligen skrev vi till exempel om ett av utvecklaren OBOS bostadsprojekt som planeras i Tullinge utanför Stockholm, bestående av villor, radhus och parhus i form av bostadsrätter. 

Johanna Sardi är projektutvecklare på OBOS Projektutveckling och beskriver innehavet av ett hus i en brf som något för de som ”vill äta kakan och ha den kvar”. Det man slipper är allt det jobbiga som kommer med en äganderätt, som exempelvis underhåll.
– Ta ommålning av fasad som ett exempel. Detta är något som bostadsrättsföreningen gemensamt handlar upp och tar hand om vilket innebär ett mer bekymmersfritt boende. Ensam är inte alltid så stark. Tillsammans är vi starka i en bostadsrättsförening vilket kan vara en fördel vid exempelvis upphandlingar, bygglov för ändringar etcetera, förklarar hon för Bostadsrättsnytt. 

Brf Björnö Vik 2 i Norrtälje, 3D-bild av föreningens fristående hus. Pressbild: OBOS Brf Björnö Vik 2 i Norrtälje, 3D-bild av föreningens fristående hus. Pressbild: OBOS

På bostadsutvecklaren Veidekkes hemsida beskrivs konceptet med småhus i form av bostadsrätt som något för den som vill prova “villalivet-light”, utan att behöva ta ett enskilt ansvar för sådant som snöskottning, gräsklippning, värmesystem och fasadunderhåll.

Gällande ansvarsfördelningen i en brf med enbostadshus, så fungerar gränsdragningen på samma sätt som för föreningar med bostadsrättslägenheter. På ett generellt plan är insidan av huset bostadsrättshavarens ansvar, medan utsidan är föreningens. Så det är alltså inte fritt fram för enskilda medlemmar att till exempel förändra fasaden på sitt hus.   

Småhus i Lilla Sköndal, Stockholm, från Veidekke Bostad. Ett kvarter med både äganderätter och bostadsrätter. Pressbild: Veidekke Småhus i Lilla Sköndal, Stockholm, från Veidekke Bostad. Ett kvarter med både äganderätter och bostadsrätter. Pressbild: Veidekke

Styrelsen kan också bestämma att samtliga medlemmar ska hjälpa till med underhåll av gemensamma ytor, vilka ofta är större i en brf med småhus jämfört med om föreningen har ett flerbostadshus. Även vad som ingår i månadsavgiften kan variera. Enligt Veidekkes hemsida väljer ofta brf:er med småhus att låta sina medlemmar teckna enskilda abonnemang för uppvärmning, el, vatten och renhållning på medlemmarna, i syfte att dra ned på kostnaderna. På det sättet blir det också lättare att friköpa husen “om den frågan skulle väckas inom föreningen”.

I del två av reportaget ligger fokus på finansiering och alternativ. Bostadsrättsnytt besöker bland annat en förening med studiohus, en typ av mini-villor i bostadsrättsform.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen