Fick inte neka undersköterska medlemskap – av ekonomiska skäl 

/assets/img/mostphotos/skoterska.jpg
Foto: Mostphotos
 

En brf:s hänvisning till svag ekonomi och tidigare betalningsanmärkningar, räckte inte för att neka undersköterska medlemskap. Det har Svea hovrätt slagit fast.

En bostadsrättsförening i Arlöv, belägen inom tätorten Malmö, valde att neka medlemskap åt en undersköterska på grund av att hennes ekonomi ansågs för svag. Hon ska även ha haft betalningsanmärkningar sedan tidigare, och vara ensamstående förälder. Vidare hävdade de bland annat att fadern till hennes barn ska ha haft för avsikt att bo i lägenheten, och att ordföranden i föreningen ska ha känt sig hotad efter att ha haft telefonkontakt med honom.

Det hela ledde till en tvist i Hyresnämnden i Malmö, där det fastslogs att föreningens påståenden inte kunde styrkas. Nämnden drog bland annat slutsatsen att undersköterskans inkomster var mer än tillräckliga för att ha råd med lägenheten, som har en månadsavgift på knappt 5000 kronor. Inte heller de betalningsanmärkningar hon tidigare haft, som avsåg annat än hyresinbetalningar, bedömdes vara skäl nog för att neka medlemskap.

Av nämndens protokoll framgår att hon efter köpet av lägenheten, enligt egen utsago, inte kunnat bo där under en period på två månader.

Bostadsrättsföreningen överklagade hyresnämndens beslut, och i slutet av förra året fattade Svea hovrätt beslut i fallet. Överklagandet avslogs med motiveringen att det som framkommit i hovrätten, inte ansågs vara skäl nog för att göra en annan bedömning än hyresnämndens.  


Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen