Lättare för brf:er att kameraövervaka med ny lagförändring

/assets/img/mostphotos/11312838-overvakningskamera.jpg
Foto: Roland Magnusson, Mostphotos.
 

En uppdatering av kameraövervakningslagen har nyligen genomförts av regeringen. Förändringarna i lagen gör det lättare för bostadsrättsföreningar att bevaka gemensamma områden.

Bor man i ett lägenhetshus där det finns problem med ordningsstörningar kan övervakningskameror bidra till en tryggare plats. En lagförändring görs nu för att underlätta bevakning av allmänna ytor för brottsbekämpning. Ändringarna i kameraövervakningslagen innebär att privata verksamheter som inte utför en uppgift av allmänt intresse inte behöver söka tillstånd för kamerabevakning.
– Mer kamerabevakning stärker vår gemensamma trygghet, menar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på regeringens hemsida.

För att få sätta upp en övervakningskamera krävs det tydliga motiveringar till varför bevakning är nödvändigt. Det kan handla om att förebygga brott eller öka tryggheten för de boende på gemensamma ytor. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också väga behovet av kameraövervakning mot intrånget i människor personliga integritet som övervakningen innebär.

Det är dataskyddsförordningen som måste följas och det ska tydligt framgå att det sker kameraövervakning på den aktuella platsen. Följs inte förordningens bestämmelser kan bostadsrättsföreningen tvingas betala en sanktionsavgift. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen