Vattenfall: Fortsatt höga elpriser i landet

/assets/img/1163033-power-clean-and-free-to-use-from-the-wind.jpg
Svensk vindkraft. Foto: Bertil Bernhardsson / Mostphotos
 

Priserna på el i landet var högre under juni 2021 än både samma månad ifjol och 2019, en tendens som även syntes i maj. Och spotpriserna fortsätter ligga på en hög nivå i sommar. Detta enligt ett pressmeddelande från Vattenfall.

Under juni i år landade spotpriset i samtliga av landets elområden på högre nivåer än vad som noterats för månaden både 2020 och 2019, enligt uppgifter från energiföretaget Vattenfall.

Exempelvis blev spotpriset för södra Sverige (elområde 4) 73,94 öre per kilowattimme i juni 2021, ifjol landade det på 25,39 öre per kilowattimme i samma elområde och år 2019 på 29,44 öre. Den 23 juni i år noterades ett spotpris för södra sverige på nära 60 öre per kilowattimme. 

Av ett pressmeddelande från energiföretaget framgår att spotpriset ser ut att fortsätta ligga på en hög nivå i sommar. Faktorer som bedöms påverka priserna uppåt är höga temperaturer och torr väderlek i kombination med mindre blåst.

Även kärnkraftsrevisioner (underhåll) och högre bränslepriser på global nivå driver upp priserna just nu. Oljepriset har inte varit så högt som nu på tre år och priset på kol ligger på den högsta nivån sedan år 2011. Samtidigt spås styrkan i påfyllningen av landets vattenmagasin avta i juli.
– Elpriset kan liknas vid en jojo sett till de senaste åren. Från väldigt låga nivåer till väldigt höga. Det har två orsaker, dels beror det på vädret, som påverkar allt från den hydrologiska balansen till hur mycket vindkraft som produceras. Dels så påverkar bränsleläget på världsmarknaden de svenska elpriserna. Det är även stora prisskillnader mellan norr och söder eftersom förutsättningarna ser olika ut i landet, säger Vattenfall Försäljnings privatkundschef Jonas Stenbeck i pressmeddelandet.

Prisskillnaderna mellan norr och söder uppges bero på begränsad överföringskapacitet, vilken regleras av myndigheten Svenska Kraftnät.

Källa: Statistik över spotpriser från Vattenfall

Not: Spotpriset avser snittpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool, exklusive moms, påslag och elcertifikat.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen