Vattenfall: Risk för höga elpriser även i juni

/assets/img/48000859-dirt-road-under-a-power-line-in-the-woodland.jpg
Elledningar. Foto: Lars Johansson / Mostphotos
 

Hittills i maj ser elpriserna i landet ut att bli högre än under samma månad både 2019 och 2020, enligt statistik från Vattenfall. I ett nytt pressmeddelande skriver energiföretaget att det finns risk för höga spotpriser även i juni.

Spotpriset på el i landet under april var högre än fjolårets notering för månaden men lägre än i april 2019, med undantag för elområde fyra i söder där årets notering översteg resultaten för både 2020 och året dessförinnan. Det visar statistik från energiföretaget Vattenfall.

Enligt företagets senaste rapport om den svenska elmarknaden ser dock noteringarna för maj 2021 ut att bli höga för månaden. I samtliga elområden är siffrorna hittills i maj högre än både fjolårets resultat och det för maj 2019.

För elområde 3 (Södra Mellansverige) väntas spotpriset för maj i år landa på runt 43 öre per kilowattimme, i skrivande stund ligger det på 43,74 öre per kilowattimme. Det lutar åt att bli den högsta noteringen en majmånad sedan år 2011 då elpriset låg på 48,81 öre per kilowattimme.

Vattenfall tror att spotpriserna i landet kan bli fortsatt höga även under juni i år. Att det sammantaget varit ganska torrt under årets majmånad uppges ha lett till en försening av vårfloden, vars tillrinning nu ska ha startat vilket underlättar för vattenkraften och ger lägre priser i norr. Samtidigt går kärnkraften i mellan- och södra Sverige in i sin revisionsperiod, mindre blåst ger lägre produktion av vindkraft, och bränslepriserna väntas stiga. Ett osäkert väderläge tillsammans med dessa faktorer kan ge högre elpriser än normalt.

Statistik över spotpriser från Vattenfall. Noteringen för maj i år är preliminär och hämtad den 28 maj 2021. Statistik över spotpriser från Vattenfall. Noteringen för maj i år är preliminär och hämtad den 28 maj 2021.

Not: Spotpriset avser snittpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool, exklusive moms, påslag och elcertifikat.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen