HSB Skåne höjer sitt hållbarhetsmål

/assets/img/kvarteret-malet-solceller.jpg
Solcellsinstallation på kv. Målet. Pressbild HSB
 

Då HSB Skåne redan uppnått det hållbarhetsmål som var satt till 2023, har den kooperativa bostadsorganisationen valt att höja ambitionerna. Detta enligt ett pressmeddelande från organisationen. Deras nya mål är nu att minska klimatpåverkan med totalt 90 procent fram till dess.

Från början hade HSB Skåne som mål att minska sin klimatpåverkan med 75 procent under perioden 2008-2023. Av organisationens års- och hållbarhetsredovisning för år 2020 framgår att klimatpåverkan nu är 85 procent lägre än år 2008.

Därmed har organisationen tagit beslut om ett nytt mål; att minska sin klimatpåverkan med totalt 90 procent under perioden och att ha en klimatpåverkan som ligger nära noll till år 2030.

De nyckeltal för klimatpåverkan som använts för beräkningen ska vara kgCO2e/Atemp och HSB Skåne uppges ha minskat från 24,8 år 2008 till 3,8 år 2020.

För att nå hållbarhetsmålet har HSB Skåne till exempel gjort en storsatsning på energiåtgärder och installation av solceller i sina fastigheter. Utöver det har organisationens fordonsflotta successivt bytts ut till mer hållbara alternativ.
– Det är flera faktorer som vi tar hänsyn till vid mätning av vår klimatpåverkan, så som egenägd uppvärmning och drivmedel till fordon och maskiner, inköpt el och värme samt tjänsteresor och produktion av energibärare, säger HSB Skånes miljö- och kvalitetsansvariga Linn Grundtman i pressmeddelandet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen