Fortsatt höga elpriser i södra Sverige

/assets/img/10977237-vindkraftverk.jpg
Vindkraftverk i Skåne. Foto: Mostphotos
 

I april har elpriset i södra Sverige varit högre än både ifjol och under samma månad 2019. Enligt Vattenfall ser det genomsnittliga spotpriset i landet ut att bli högre under årets majmånad, jämfört med förra årets notering.

Väderläget i april har varit relativt torrt vilket får Vattenfall att förutspå en senare start för vårfloden, som också bedöms kunna bli svagare än normalt. Trots att kraftiga vindar har gynnat vindkraften kommer elpriset i maj troligen att bli dyrare än under samma period 2020. 

– Månaden har bjudit på ett riktigt aprilväder, från rejäla toppar till temperaturer långt under det normala. Allteftersom vi närmar oss sommaren kommer efterfrågan på el att successivt sjunka och då antas även elpriset följa med nedåt, säger Vattenfalls privatkundschef Jonas Stenbeck i ett pressmeddelande från energiföretaget.

En annan faktor som påverkar utvecklingen på elmarknaden i landet är bränslepriserna. Priserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter uppges vara fortsatt höga. Utsläppsrätterna ska ha nått rekordnivåer nära varje vecka under april 2021.   

I samtliga av landets elområden var elpriset i april 2021 högre jämfört med fjolårets ovanligt låga priser. Samtidigt blev årets noteringar för månaden lägre än under 2019, förutom i södra Sverige där noteringen blev högre. För elområdet ifrå ligger spotpriset avseende april i år på 43,17 öre per kilowattimme och samma månad 2019 blev noteringen 41,84 öre per kilowattimme.  

Statistik över spotpriser från Vattenfall. Noteringen för april i år är preliminär och hämtad den 30 april 2021.

Not: Spotpriset avser snittpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool, exklusive moms, påslag och elcertifikat.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen