Att ladda elbilar med solenergi i en brf

/assets/img/s1-1592557428.JPG
System för elbilsladdning med solel i brf. Bildkälla: Solkompaniet
 

Om en brf installerar solceller på sin fastighet och dessutom har en station för laddning av elbilar, kan det vara en idé att låta solenergin gå till elbilsladdning. Men hur får man till ett sådant system? Nedan följer exempel på hur företaget Solkompaniet löst detta för bostadsrättsföreningar.

Enligt Henrik Zielfelt som är projektutvecklare på Solkompaniet brukar en brf som är intresserad av ett system för elbilsladdning med egen solenergi, få börja med att svara på frågor kring föreningens  förutsättningar och förväntningar. Det sker i samband med att företaget gör ett platsbesök.

Exempel på frågeställningar som brukar tas upp är hur många laddplatser det handlar om, placering, och hur mycket ström som finns tillgänglig. Andra är hur lägenhetsinnehavare ska debiteras och hur stor kapacitet varje laddningsuttag ska ha. Vidare behöver man även se över hur elanvändningen ser ut över dygnet; vad i föreningen som belastar elnätet (el-laster), hur mycket ström som används och när.

När platsbesöket är avklarat, och man kommit överens om en lösning, ser Solkompaniet till att alla kablar från tak eller carport dras till elcentralen och till laddstolparna vid parkeringsplatserna. Det läggs stor vikt vid att själva dragningen av kablarna sker på ett på ett ekonomiskt, säkert och effektivt sätt, samt att bostadsrättsföreningen får de bästa och mest ekonomiska laddstolparna för just sin förening.

Systemets uppbyggnad 

Solcellspaneler som sitter fastmonterade på tak eller väderskydd/carport levererar likström (DC) till den så kallade växelriktaren som omvandlar strömmen till växelström (AC). Sedan leds strömmen vidare via styrning i elcentralen. I första hand går den sedan till fastighetens elförbrukning, i andra hand till laddningen av elbilarna, och i tredje han går den ut på det allmänna elnätet, och i den prioriteringsordningen.  

Laddstation för elbilar i brf. Foto: Solkompaniet Laddstation för elbilar i brf. Foto: Solkompaniet

Lastbalansering används sedan för att styra var elen går och vid vilken tidpunkt. Det används även för att prioritera vilken typ av bil som ska laddas.
– En större ren elbil ska inte få prioriterad ström framför en laddhybrid med mindre behov. Den stora utmaningen vid installationen som vi löser är att maximera användningen av den el man producerar själv, utan att propparna går eller att man behöver gå upp i avsäkring eller effektabonnemang, förklarar Henrik Zielfelt för Bostadsrättsnytt. 

En genomsnittlig elbil får mellan 80 – 90 procent av sin el från en laddplats i hemmet eller vid en arbetsplats. I och med att bilen används under betydligt kortare tid än den står parkerad, så finns det goda möjligheter att ladda bilen när efterfrågan på el är låg, då också elpriserna lägre. Har man egenproducerad el så är det ju än mer fördelaktigt. När man tar hänsyn till flera faktorer kallas det att man balanserar el-lasterna. 
– För det är nämligen så att det inte bara handlar om det totala energiuttaget (kWh) utan även maxuttaget vid en given tidpunkt (Watt). Lite tekniskt, men den senare begränsas av vilken nivå på huvudsäkring man har. Nyckeln är därför lastbalansering vilket vi erbjuder i vår lösning, säger Henrik Zielfelt.

Han lyfter också fördelarna med att använda elen för eget bruk, istället för att sälja den vidare.
– Faktum är att vi, bostadsrättsföreningen, vill sälja så lite som möjligt då vi slipper nätavgifter, skatt med mera på den el vi använder själva. Beroende på takets storlek bidrar därför en samtidig installation av  laddinfrastruktur till en ännu kortare återbetalningstid för solcellsinstallationen, förklarar Henrik Zielfelt.

Förutsättningar 

Det pågår just nu en energiomställning i samhället där elektrifiering är en stor del. Den 15 april i år gick regeringen, enligt sin hemsida, ut med att de tillför ytterligare 200 miljoner kronor i budgeten för att underlätta för de som vill installera solceller. Initiativet är tänkt att göra det lättare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk.   

Enligt Henrik Zielfelt kan elektrifieringen innebära utmaningar för en fastighetsansvarig, men inte värre än att de är högst hanterbara om man tänker till från början.

Generellt sett brukar solceller kunna producera så mycket förnyelsebar energi till en brf, att de kan skrivas av på omkring sex till tio år. Den garanterade livslängden för ett solcellssystem ligger på minst 25 år. Statistiken är baserad på en mängd anbud och kontrakt som Solkompaniet signerat under det senaste året. 
– För att få en fingervisning skulle jag säga att en genomsnittlig bostadsrättsförening kanske har 500 kvadratmeter takyta att placera solceller på, det brukar ge ett årligt grönt energitillskott om cirka 60 000 kilowattimmar. Om föreningen samtidigt investerade i åtta laddplatser så borde prislappen ligga kring 700 000 kronor brutto, berättar Henrik Zielfelt.

Värt att veta är också att man år 2020 kan få installationsstöd som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden för ett solcellssystem. Det står att läsa på Energimyndighetens hemsida.

Då många planerade installationer av solceller blivit försenade till följd av corona-pandemin, har reglerna för solcellsstödet ändrats. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen. Ett krav för att få stödet har tidigare varit att installationen måste vara färdigställd innan årsskiftet. Men enligt ett nytt beslut från regeringen ska slutförandedatumet för solcellsstöd nu flyttas fram sex månader, från den 31 december 2020 till den 30 juni 2021. I samband med detta införs också ett ansökningsstopp för solcellsstöd den 7 juli 2020. 

Utöver installationsstödet finns också möjligheten att söka stöd för laddningsstationer från Klimatklivet, där en brf som mest kan få bidrag som täcker 50 procent av investeringskostnaden för en sådan station. Enligt Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) kan alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som bostadsrättsföreningar söka stöd från Klimatklivet.

Om Solkompaniet

Solkompaniets huvudverksamhet går ut på att projektera och bygga större solelanläggningar åt företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Utöver det erbjuder de bland annat även laddinfrastruktur för elbilar och energilager. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen