Sänkta avgifter hos de största elnätsbolagen

/assets/img/lm_elnat.jpg
Elnät i Stockholmsområdet. Foto: Linda Myrin
 

Efter att regelverket för elnätsföretagens intäktsramar skärptes i början av året har Sveriges största elnätsbolag valt att sänka sina priser, vilket innebär lägre avgifter för miljoner kunder. Det skriver tidningen Dagens industri.

År 2018 valde regeringen att skärpa regelverket för elnätsföretagens intäktsramar avseende tillsynsperioden (reglerperioden) år 2020 – 2023, vilket Bostadsrättsnytt skrivit om tidigare. Ett av målen med det uppdaterade regelverket uppgavs vara att avgifterna som Sveriges elnätskunder betalar ska bli rimliga. 

Hösten 2019 meddelade Energimarknadsinspektionen (Ei) att de beslutat sig för att minska elnätsbolagens utrymme för att ta ut avgifter under tillsynsperioden ifråga, ett beslut som en majoritet av företagen valde att överklaga. 

Nu rapporterar Dagens industri (Di) att stora elnätsbolag beslutat sig för att sänka sina elnätspriser, efter att det skärpta regelverket började gälla i början av 2020. 

Hos Vattenfall har man tagit beslutet att sänka priserna med fem procent för alla sina privat- och företagskunder med anslutning till det svenska lokalnätet. Förändringen börjar gälla den första juli och uppges omfatta 870 000 kunder. 

Landets största elnätsbolag E.ON sänkte sina avgifter i södra Sverige redan i början av året, vilket innebar att priserna där blev 20 procent lägre.   

Sveriges näst största elnätsbolag Ellevio sänkte priserna ännu tidigare. Många av bolagets kunder ska ha fått billigare avgift redan ifjol, då även en del av de fasta avgifterna eftersänktes. Och i början av 2020 ska priserna ha sänkts i alla Ellevios områden. Den första februari i år uppges priset ha blivit i snitt tio procent lägre för 885 000 hushåll, en majoritet av bolagets villa- och lägenhetskunder. 

Samtidigt varnar både Vattenfall och Ellevio för att de kommer behöva dra ned på sina investeringar i elnäten till följd av de skärpta regelverket. Men E.ON planerar däremot att investera stort i det svenska elnätet, 20 procent mer än under den förra reglerperioden.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen