Beslut som kan innebära lägre elnätsavgifter överklagas

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/elnat_sthlm_.jpg
Elnät utanför Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om att minska elnätsföretagens utrymme för att ta ut avgifter under de kommande fyra åren, men en majoritet av företagen har överklagat.

Ifjol valde regeringen att skärpa regelverket för elnätsföretagens intäktsramar gällande år 2020 – 2023. Ett av målen med det uppdaterade regelverket uppges vara att avgifterna som Sveriges elnätskunder betalar ska bli rimliga. Nu har tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut om hur höga kundernas elnätsavgifter får vara under perioden, och för många kunder bedöms kostnaden för elnät bli lägre. Detta på grund av att företagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter blir betydligt mindre. Samtidigt kan vissa elnätsföretag ändå komma att höja sina priser.   
– Avgifternas utveckling kommer att skilja sig åt i stor utsträckning där en del kan höja avgifterna medan andra kommer att behöva sänka sina avgifter. Vi bedömer dock fortsatt att de elnätsföretag som har höjt mest tidigare, kommer att vara de som nu måste sänka avgifterna efter våra beslut, förklarar Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, i en kommentar på ei.se. 

Sedan besluten fattades har en majoritet av elnätsföretagen valt att överklaga. Många begärde också att “få anstånd med att utveckla grunderna för sitt överklagande” till den 31 oktober i år. Bland de som har överklagat återfinns Göteborg Energi Nät AB, Norrtälje Energi AB, Skånska Energi Nät AB, Telge Nät AB, Upplands Energi ek.för., Ystad Energi AB, och Övik Energi Nät AB.

Ett par av de som i skrivande stund ännu inte valt att överklaga, eller ännu inte fått sin ansökan om detta registrerad, är E.ON Energidistribution AB, Ellevio AB, Vattenfall Eldistribution AB, Mälarenergi Elnät AB, och Sundsvall Elnät AB.  

På Energimarknadsinspektionens hemsida hittar du hela listan.  

Kort om elnätsföretagens intäktsramar 
De svenska elnäten drivs på en monopolmarknad och verksamheten regleras av Ei. Elnätsföretagens avgifter har reglerats i förväg sedan år 2012, vilket innebär att tillsynsmyndigheten löpande kontrollerar att elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el är skäliga. Företagens intäktsramar ska vara tillräckliga för att investeringar ska kunna göras, täcka kostnader, och för att företaget ska få ut en rimlig avkastning på investerat kapital.  

Källa: Ei.se 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen