Alltför få mäter radonhalten

/assets/img/mostphotos/9475782-bostader-i-goteborg.jpg
Foto: Carina Andreasson, Mostphotos.
 

Faran med radon är känd för de flesta, men ändå mäter många inte radonhalten i sina bostäder. Detta enligt en undersökning gjord av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort cirka 1700 telefonintervjuer där allmänhetens kunskaper om radon undersökts. Åtta av tio tillfrågade vet att radon kan finnas i bostäder, men ändå hoppar många över mätningen.
– Det kanske beror på att man tycker det är krångligt eller dyrt eller att man inte tror att det drabbar den egna hälsan. Men att göra en mätning av radon är enkelt och billigt, uppger Tomas Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, för Aftonbladet.

Den radioaktiva gasen radon bildas naturligt i berggrunden och i byggmaterialet blåbetong. Exponering under en längre tid kan öka risken för lungcancer, speciellt för de som röker eller tidigare rökt. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är cirka 14 procent av lungcancerfallen i Sverige orsakade av radon, vilket är ungefär 500 lungcancerfall per år.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ligger ett stort antal bostäder, cirka 400 000 stycken, över den nivå för radonhalt som inte bör överskridas. Den nationella referensnivån är 200 Bq per kubikmeter.

Den första oktober var startskottet för perioden då man mäter radonhalten. I bostadsrätter är det föreningen som bär ansvaret för att genomföra mätningen och ta bort eventuellt radon. Vill man ha svar på om en mätning har gjorts kan man antingen kontakta föreningen eller vända sig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Kommunen fungerar också som en tillsynsmyndighet som kan kräva att föreningen gör en mätning om en sådan fattas. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen