Planerade hyresrätter oroar boägare i Bredäng – vill inte ha kriminella i området

/assets/img/43434701-bredang-centrum-tunnelbanestation-(1).jpg
Tunnelbanestationen Bredäng. Foto: Mostphotos
 

Stockholms stad planerar för 80 nya hyresrätter i Bredäng men behandlingen av ärendet har nu skjutits upp, bland annat då bostadsrättsinnehavare och radhusägare i området uttryckt oro för att kriminella ska flytta in i hyresrätterna. Det skriver Mitt i.

I ett område vid Järnbärarvägen och Tankebyggarbacken i centrala Bredäng, Stockholm Söderort, vill kommunen uppföra 80 nya hyresrätter. Tanken var att ärendet skulle tas upp i stadsbyggnadsnämnden i slutet av september 2023, men på grund av inkomna synpunkter har datumet nu flyttats fram till den 19 oktober. Det rapporterar lokaltidningen Mitt i Skärholmen.

När förslaget var ute på samråd ska berörda grannar i bostadsrätter och radhus exempelvis ha uttryckt oro för vilka som kan flytta in i hyresrätterna. Även boende i hyreshus i närheten ska ha framfört kritik.
– De som bor i bostadsrätter och radhus skriver att de inte vill ha hyresrätter för att de är rädda att kriminella flyttar in och de i hyresrätter skriver att om man bygger dyra bostäder så kan kriminella flytta in, säger stadsbyggnadskontorets stadsplanerare Tara Nezhadi till Mitt i.

De 80 hyresrätterna är tänkta att inrymmas i tre flerbostadshus med upp till sex våningar. Husens höjd har det också inkommit synpunkter kring, samt oro för skuggning, försämrad utsikt och att det kan bli färre lediga p-platser i området. Utöver det ska Länsstyrelsen ha lyft risk för översvämning vid skyfall,  ras och skred.

Inkomna synpunkter behöver utredas närmare, anser stadsbyggnadsnämnden, och planerar därför att besöka området ifråga för att därefter behandla ärendet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen