Mäklare varnas efter vilseledande marknadsföring

/assets/img/skarmavbild-2023-10-12-kl.-13.55.00.png
Foto: Mostphotos
 

En fastighetsmäklare marknadsförde en bostadsrätt som om vitvaror skulle ingå i överlåtelsen, men lagom till köparen skulle tillträda hade två av vitvarorna avlägsnats. Nu meddelar myndigheten FMI mäklaren en varning för vilseledande marknadsföring.

En mäklare verksam i Stockholmsområdet har meddelats en varning av myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) på grund av vilseledande marknadsföring. I annonsen för en bostadsrätt framstod det som att vissa vitvaror skulle ingå i överlåtelsen, men vid tiden för tillträdet hade dessa avlägsnats. Utöver det hade felaktig information lämnats om ytterligare vitvaror.

Tvättmaskin och torktumlare fanns med på bilder i marknadsföringen av bostadsrätten på internet och TM var utmärkt på planritningen. Även i den skriftliga informationen angavs att vitvaror är exempel på tillbehör som ingår i köp av lägenhet, förutsatt att inget annat avtalats.

Ett par dagar efter kontraktsskrivningen fick köparen också del av annonsmaterialet för bostaden per mejl av mäklaren, innehållande planritning och bilder där maskinerna fanns med. Men på tillträdesdagen hade dessa avlägsnats tillsammans med tillhörande ledningar, vilket köparen ansåg utgjorde fel som hon därför reklamerade till både mäklare och säljare samma dag.

Utöver de saknade maskinerna påpekade anmälaren också att hon fått bristfällig information gällande andra vitvaror. En punkt gällde en spisplatta som senare visade sig vara ur funktion, och en annan rörde felaktig information om funktionen på diskmaskinen och när den installerades.

I samband med reklamationen meddelade köparen även att uteblivet ansvar från motparten skulle innebära stämning i tingsrätten. Mäklarens svar på det var att köparen fått muntlig information om att maskinerna inte ingick i överlåtelsen.

Frågan togs därmed vidare till tingsrätten som i ett domslut från i våras konstaterar att parterna träffat en förlikning som innebär att säljarna ska ersätta köparen med 36 677 kronor.

FMI fattade beslut i ärendet den sista augusti i år och kom då fram till att mäklaren använt sig av vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Agerandet bedömdes stå i strid med god fastighetsmäklarsed och därmed utgöra grund för en varning. Mäklarens påstående om att korrekt information i frågan lämnats muntligt förändrar inte bedömningen, skriver myndigheten i beslutet. 

Fastighetsmäklaren meddelades också en varning för bristande dokumentation. FMI menade att hon borde ha dokumenterat att tvättmaskinen och torktumlaren inte skulle ingå i köpet. Detta mot bakgrund av att köparen fick skriftlig information om att vitvaror skulle ingå, så länge parterna inte kommit överens om något annat, samt att det saknas specifik lagreglering och förekommer olika tolkningar gällande vad som ska ingå vid överlåtelse av en bostadsrätt.

Underlåtenheten att upprätta denna typ av dokumentation innebär att mäklaren har åsidosatt sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen, konstaterade myndigheten och slog fast att förseelsen motiverar en varning.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen