Brf fick inte neka storkonsument av lägenheter

/assets/img/mostphotos/14936989-malmo.jpg
Malmö. Foto: Mostphotos
 

En bostadsrättsförening i Malmö nekade en lägenhetsköpare medlemskap, då syftet med förvärvet ansågs vara av spekulativ karaktär. Nu förlorar föreningen i hovrätten.

Tidigare i år valde en bostadsrättsförening i Malmö att neka en lägenhetsköpare medlemskap, då köpet enbart ansågs ha skett i spekulativt syfte. Lägenheten förvärvades i mars 2018. Den nionde maj togs fallet upp av hyresnämnden i Malmö, som dömde till köparens fördel. Efter att föreningen, tillhörande HSB, överklagat domen togs fallet även upp av Svea hovrätt i november, där man valde att instämma i hyresnämndens bedömning och bevilja medlemskap.

Enligt föreningen ska köparen under de senaste åren stått som ägare till fem bostadsrätter i olika HSB-föreningar, varav fyra av dessa ägts i under ett år. Köparen hävdar att han har bott i samtliga lägenheter, men möjligtvis inte varit folkbokförd på alla adresser. Och skälet till att boendetiden blivit kort beror på att personliga förhållanden förändrats.

I hovrättens beslut lyfts att det är tillåtet att vägra medlemskap i fall då en bostadsrätt förvärvats i enda syfte att sälja den vidare. Dock har det inte kunnat motbevisats att köparen bott i de förvärvade lägenheterna. När det kommer till det aktuella lägenhetsköpet i Malmö, har köparen uppgett att han inte kunnat flytta in på grund av tvisten om medlemskapet.

Beslutet fattades i Svea hovrätt.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen