Samordnade byggregler ska ge Norden billigare bostäder

/assets/img/mostphotos/4550128-lyfter.jpg
Foto: Roland Magnusson, Mostphotos.
 

Nyligen stod det klart att de nordiska ländernas byggregler ska försöka samordnas. Detta för att skapa en mer attraktiv och kostnadseffektiv marknad, som ska vara lönsam för både fastighetsägare och entreprenörer.

I slutet av augusti ägde NBO - Nordic Housings konferens rum i Stockholm. Under konferensen meddelades det att Nordiska ministerrådet ska sjösätta ett pilotprojekt för att samordna de nordiska byggreglerna och skapa ett gemensamt regelverk. Genom att harmonisera regler och standarder kring byggen hos myndigheter hoppas det Nordiska ministerrådet kunna generera en attraktiv nordisk byggmarknad med ökat bygge och lägre priser.

– Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar av Norden, menar bostadsminister Peter Eriksson, när han på regeringens hemsida uttalar sig om beslutet.

En ökad samordning av byggreglerna kan ge en mer anpassad marknad för produkter och arbete, som gynnar både fastighetsägare, byggentreprenörer och den offentliga sektorn. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen