Vändning för SEB:s Boprisindikator – hushållens optimism ökar igen

/assets/img/img_e4089.JPG
Utanför ett av SEB:s kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Hushållens förväntningar på boprisernas utveckling framöver lyfter igen, enligt SEB:s senaste Boprisindikator. Efter att ha sjunkit under sommarmånaderna vänder indikatorn nu upp i september.

I veckan presenterades SEB:s senaste Boprisindikator med ny statistik över svenska hushålls förväntningar på boprisutvecklingen det kommande året. Från att ha legat på 39 i augusti steg den till 41 i september.

Under perioden januari till maj i år steg indikatorn från 55 till 66, för att sedan sjunka fram till augusti och nu vända upp igen. 

Jämfört med förra månaden minskade andelen hushåll som tror på sjunkande priser ned till tolv procent, en nedgång om två enheter. Gruppen som tror på oförändrade priser ökade med två enheter till 27 procent, medan andelen som tror på stigande priser ligger på samma nivå som i augusti.
– Hushållens boprisförväntningar står stadiga i september, med drygt hälften som fortfarande tror på stigande priser. Det är en tydlig återspegling av en i grunden stark bostadsmarknad. Regeringens senaste besked om att lätta på restriktionerna har ännu inte hunnit få genomslag på hushållens syn och blir något att följa noga under hösten, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

Boprisindikatorn är en månatlig undersökning från banken SEB som sedan 2003 genomförts av analysföretaget Demoskop. Där jämförs bland annat andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser med andelen som tror på fallande. Den senaste upplagan ska vara baserad på runt 1 000 intervjuer inom ramen för en onlinepanel, utförda mellan den sista augusti och den sjunde september 2021. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen