Olika besked om boprisutveckling på storstadsnivå

/assets/img/38312261-bostader-husfasader-bostadshus.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

SBAB och Svensk Mäklarstatistik släppte nyligen varsin mätning av boprisutvecklingen i landet under juni. Och mätningarnas resultat för lägenheter storstäderna skiljer sig en del.

En ny mätning från SBAB visar att priser på bostadsrätter i samtliga storstäder sjönk under juni. I Storstockholm blev resultatet minus 0,1 procent, i Storgöteborg sjönk priserna med 0,4 procent och resultatet för bostadsrätter i Stormalmö blev minus 1,5 procent. För resten av landet var noteringarna positiva, med störst uppgång i Mellersta Sverige där priserna ökade med 1,5 procent.

Den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik ger en annan bild av prisutvecklingen på storstadsnivå. I juni steg priserna på bostadsrätter med en procent i Storgöteborg och Stormalmö. För Storstockholm noterades stillastående priser, likaså i de centrala delarna av Stockholm och Malmö. I centrala Göteborg var utvecklingen positiv; plus en procent.

På riksnivå stod priserna för bostadsrätter stilla och på årsbasis är resultatet nu plus 13 procent. Medelpriset för en bostadsrätt i landet, baserat på den senaste månadens försäljningar, landar på 44 868 kronor per kvadratmeter.

Värt att notera är att SBAB:s och Mäklarstatistiks mätmetoder skiljer sig åt, vilket framgår längre ned i texten.

Prisstatistik för bostadsrätter, juni 2021:

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende juni 2021 

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud. 

Prisstatistik för bostadsrätter, juni 2021: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde juli i år, avseende juni 2021

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden april – juni 2021 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång i Västernorrlands län med 7,9 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 11,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 15 425 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 9,5 procent.

 

I Stockholms län steg bostadsrättspriserna med 0,5 procent under den senaste tremånadersperioden. I föregående mätning blev resultatet plus 2,3 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 64 754 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 12,7 procent.

 

I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 3,9 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 5,6 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 311 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 20,3 procent.

 

En prisuppgång noterades även i Västra Götalands län, där på 3,5 procent. Förra månaden blev resultatet plus 4,9 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 41 411 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 13,3 procent.

 

I denna mätning gick det även att se att priserna på bostadsrätter i Uppsala län stigit med 0,8 procent. I den förra mätningen noterades en prisförändring på plus 1,7 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 37 792 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 9,6 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västmanlands län har i denna mätning gått upp med 7,4 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 5,3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 23 074 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 16 procent.


Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde juli i år, avseende april-juni 2021

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen