Fler hushåll i storstäderna tror på stigande bopriser

/assets/img/4620670-soders-hojder-stockholm.jpg
Stockholm. Foto: Michael Erhardsson
 

Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser det kommande året ökar i samtliga av landets storstadsregioner i januari. Det visar Boprisindikatorn från SEB.

I januari 2021 stiger SEB:s Boprisindikator med plus fyra enheter, från 50 i föregående mätning upp till 54. Positiva resultat har noterats för fyra av sex regioner, bland annat i storstadsregionerna. Det framgår av ett pressmeddelande från banken SEB. För Skåne ligger indikatorn nu på 57, en uppgång med 18 enheter sedan förra mätningen. I Västra Götaland landar indikatorn på plus sju enheter, från 43 till 60, och i region Stockholm stiger den med tre enheter och landar på 53.

I Norrland ökar indikatorn med fem enheter i januari, från 51 upp till 56. Samtidigt noteras en nedgång i Svealand utom Stockholm, från 52 med till 51. I Östra Götaland sjunker indikatorn med tolv enheter, från 65 ned till 53.
– Under 2020 utvecklades bostadspriserna starkt, trots pandemins negativa effekter på arbetslöshet och samhällsekonomi. Hushållen förväntar sig att uppgångarna ska fortsätta under 2021. Med stöd av fortsatt låga räntor och i takt med att ekonomin fortsätter att återhämta sig under året finns det en hel del som tyder på att hushållen får rätt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i pressmeddelandet.

Bland de tillfrågade hushållen i landet uppgår andelen som tror på högre bostadspriser det kommande året nu till 61 procent, en uppgång med två procentenheter jämfört med föregående mätning. Samtidigt minskar den andel som förutspår sjunkande priser med två procentenheter, från nio ned till sju procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger stilla på 23 procent.

Boprisindikatorn visar skillnaden mellan den andel av hushållen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Undersökningen genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste upplagan genomfördes under perioden 29 december till femte januari och uppges bygga på runt 1 000 webbintervjuer som gjorts via en onlinepanel. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen