Ihållande prisuppgång för bostadsrätter i Västmanlands län

/assets/img/10716120-moderna-bostader_.jpg
Bostäder på Notudden i Västerås. Foto: Mostphotos
 

Sedan årsskiftet har den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser varit positiv i Västmanlands län, enligt Svensk Mäklarstatistiks tremånaderssiffror. Så även under perioden mars – maj 2020.

Hittills i år har tremånaders-snittet från Svensk Mäklarstatistik, avseende prisutvecklingen för bostadsrätter i Västmanlands län, visat positiva siffror. Och även resultatet för de tre senaste månaderna visar på en uppgång. Detta enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning som släpptes den nionde juni i år. 

Under perioden mars – maj i år steg bostadsrättspriserna i länet med i genomsnitt 4,3 procent. Priset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 20 419 kronor per kvadratmeter.

I tre av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under dessa tre månader, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

I Västerås noterades resultatet plus 4,6 procent för utvecklingen av bostadsrättspriser i kommunen, samtidigt som priserna i Sala sjönk med 4,8 procent. I kommunen Köping blev resultatet minus 1,4 procent.

Totalt såldes 775 bostadsrätter i länet under den senaste tremånadersperioden, jämfört med 731 under samma månader förra året. Som kurvan för prisutvecklingen i länet ser ut just nu, indikerar den att priset per kvadratmeter sjunkit med lite drygt 400 kronor per kvadratmeter sedan i mars. Dock påverkas slutresultatet av att prisutvecklingen beräknas utifrån ett glidande medelvärde, vilket beskrivs närmare längre ned i texten.

På årsbasis ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet nu på plus 5,3 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen