Nästan hälften av svenskarna tror på högre bopriser

/assets/img/mostphotos/foto_bengt-_hultqvist.jpg
Höganäs i Skåne län. Foto: Bengt Hultqvist, Mostphotos
 

Senaste Boprisindikatorn, en mätning som Demoskop gör åt SEB, visar att hälften av svenskarna tror på stigande bostadspriser – även Stockholm visar nu positiva siffror.

Den senaste Boprisindikatorn visar att nästan 50 procent av de hushåll som tillfrågats tror på högre bopriser för 2019. En ökning med sju procentenheter jämfört med förra månadens mätning.

– Att hushållen tror på stigande priser är i sig stabiliserande för bostadsmarknaden. Samtidigt är dock många fastighetsmäklare, ekonomer och andra bedömare mer tveksamma inför höstens prisutveckling och det kan vara för tidigt att blåsa faran över. Man bör därför vara fortsatt försiktig och inte bygga sin privatekonomi på fortsatta prisökningar, säger Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.

Boprisindikatorn visar nu positiva siffror i alla regioner. Stockholm gick från minus sex till plus fem, som ett medelvärde av två månader. Den största skillnaden uppvisar Norrland, från 11 till 31. I Västra Götaland steg indikatorn från 17 till 20, och Östra Götaland ökade den från 12 till 22. För Skånes del blev läget oförändrat och stannade på 22.

Demoskops månatliga undersökning Boprisindikatorn, som görs på uppdrag av SEB, bygger på 1000 intervjuer. Den senaste genomfördes från sista juli till sjunde augusti i år, och bygger på skillnaden mellan andelen positiva och andelen negativa svar på frågan om de tror på fallande priser.

Idag skriver Dagens industri att nästan hälften av svenskarna tror på skarpare amorteringskrav efter riksdagsvalet i höst. Statistiken har tagits fram av Demoskop på uppdrag av SEB. Över hälften av låginkomsttagarna och en tredjedel av höginkomsttagarna tror på en sådan utgång.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen