Digital handelsplats ska avlasta Uppsalas elnät

En effektmarknad har nyligen införts i Uppsala som en innovativ åtgärd för att frigöra kapacitet i stadens elnät. Effektmarknaden är en digital handelsplats som ingår i EU-projektet CoordiNet, där flera lokala aktörer deltar – bland andra Uppsala kommun.

Unikt vattensystem i nya stadsdelen Rosendal

Projektet med att bygga den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala har väckt stort intresse, både nationellt och internationellt. Det som lockar så många besökare är det unika sättet att ta tillvara och rena dagvattnet på i området. Detta skriver Upsala Nya Tidning om.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen