Klimatsmart omställning i brf i Solna

/assets/img/mostphotos/16411384-solar-energy-panels-on-roof-of-house-1600954366.jpg
Solceller på hustak, Foto: Mostphotos
 

Solceller och bergvärme är två av stegen brf Ripan tar på vägen mot att bli en mer klimatsmart förening. Mitt i skriver att föreningen räknar med att spara in miljontals kronor på omställningen.

I somras påbörjade bostadsrättsföreningen Ripan i Bergshamra, Solna, ombyggnationen av sina 132 lägenheter. Målet med byggarbetena är att föreningen ska bli så klimatsmart som möjligt. Mitt i skriver att ett modernt uppvärmningssystem installerats och taket har lagts om så solceller ska kunna installeras. Utöver solceller och bergvärme ska kallt bergvatten hjälpa till med att kyla ner lägenheterna på sommaren. Luften i föreningens bostadshus cirkulerar numera genom partikelfilter på taken och fläktfilter i sopnedkasten.


De nya klimatsatsningarna ska få föreningens energiförbrukning att sjunka med 80 procent. Föreningen beräknas att deras totala nuvarande energiförbrukning är 1300 MWh och efter omställningen ska den ner till 250 MWh per år. Föreningen uppger för Mitt i att de räknar med att det dröjer åtta–tio år innan alla kostnader är intjänade i form av sänkt energiförbrukning. Efter att omkostnaderna för omställningen är betalda räknar föreningen med att tjäna in flera miljoner kronor som annars hade gått till bland annat elbolag.


Bostadsrättsföreningen sökte om bygglov och ansökte till myndigheter för att göra föreningen mer klimatsmart. De fick ett bidrag på 600 000 kronor från Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond samt stöd från kommunen med att installera solcellerna. Föreningen menar att de i stort sett blir självförsörjande av energi och behöver förmodligen inte höja avgifterna.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen