Boende i brf kan ha haft högt radonvärde i 20 år

/assets/img/mostphotos/17669577-norr-malarstrand-kungsholmen.jpg
Kungsholmen. Foto: Mostphotos
 

I två bostadsrättsradhus på Kungsholmen i Stockholm uppmättes det i fjol ett för högt radonvärde. De boende kan ha levt med den höga radonhalten sedan 1999, rapporterar Dagens Nyheter.

På Kungsholmen intill Hornsbergs strand ligger en radhuslänga som byggdes 1999. I två av bostadsrätterna var radonnivåerna för höga när det gjordes mätningar förra året. Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärde ligger på 200 becquerel per kubikmeter, men i husen uppmättes 380 respektive 540 becquerel. Efter mätningen installerades fläktar i radhusen för att pumpa ut radonhaltig luft, skriver Dagens Nyheter (DN).
– Hade de byggt radonsäkert från start hade de inte behövt ha de här fläktarna, säger Satish Sen, ordförande i bostadsrättsföreningen, till DN.


Radhusen byggdes av JM. Enligt kraven i bygglovet skulle husen byggas radonsäkert, vilket skulle säkerställas med en mätning när husen var färdigbyggda. Dock blev mätningen i fjol den första dokumenterade undersökningen som gjorts i husen sedan år 1999. Det finns inte heller några radonmätningsdokument hos varken JM eller Stockholms stad.


För 21 år sedan, när husen precis blivit klara, garanterade en representant från JM att företaget genomfört en egenkontroll av husen. När bostadsrättsföreningens ordförande tog kontakt med JM menade de att företaget endast bär ansvar för denna typ av frågor i tio år och att inga dokument finns kvar. Bostadsrättsföreningen menar att JM inte heller rekommenderat dem att göra en radonmätning på egen hand. 


Enligt DN menar kundombudsmannen på JM att radonmätningar gjorts, men att stadsbyggnadskontoret inte behövde några protokoll. Kundombudsmannen uppger också att husen byggdes enligt bygglovets krav. Det finns inget lagligt krav på en byggherre att mäta radon, dock rekommenderar Stockholms stads miljöförvaltning att radonmätningar genomförs vart tionde år.


Bostadsrättsföreningen tror att radonhalterna varit för höga ända sedan radhusen byggdes då fastigheterna inte byggts om. Eftersom det saknas dokumenterade mätningar av radon går det inte att utesluta att radonhalten stigit sedan 1999. JM skriver i ett mejl till DN att de inte har kvar några dokument från projektet. ”Enligt bygglovet skulle JM intyga att radonmätningar har utförts och jag förutsätter att det gjordes innan det intygades till stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadskontoret gav slutbesked.”, skriver Jon Vidar Semb-Josefson, JM:s regionchef i Stockholm, till tidningen. 


Fläktarna som installerats i de två radhusen har kostat bostadsrättsföreningen cirka 100 000 kronor. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen