Många brf:er saknar laddplatser för elbilar

/assets/img/20999220-electric-car-charger.jpg
Foto: Mostphotos
 

I en ny undersökning från SBC har bostadsrättsägare fått svara på frågor som rör deras brf. Bland annat uppgav en stor del av de tillfrågade att deras förening helt saknar platser för elbilsladdning.

Sveriges Bostadsrättsrapport är en årlig publikation från företaget Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) som ska vara baserad på en statistiskt säkerställd undersökning. Nyligen släpptes rapporten för 2023 som besvarats av 1 064 svenska bostadsrättsägare i landet. Det som studerats är  vem den typiska bostadsrättsägaren i Sverige är.

En fråga som bostadsrättsägarna fick besvara var om deras förening erbjuder tillräckligt många platser för elbilsladdning. Hela 38 procent uppgav att föreningen helt saknar sådana platser och 16 procent anser att det erbjuds för få, medan en annan grupp om 16 procent valde alternativet “vet ej”. Samtidigt svarade 18 procent att föreningen har tillräckligt med elbilsplatser och elva procent upplevde att man tagit höjd för framtiden.

Det ställdes också frågor kring efterfrågade åtgärder i föreningen, vad de tillfrågade ville se mer av framöver. Den största andelen på 46 procent ville ha mer energibesparande åtgärder, näst flest önskade sig hållbara investeringar och 30 procent ville se ett större engagemang bland de boende i bostadsrättsföreningen. Den mest efterfrågade energieffektiviserande investeringen var solceller.

När det kommer till säkerhet ställdes en fråga om vilka säkerhetsåtgärder de tillfrågade skulle vilja ha i anslutning till sitt boende. Den största andelen; 25 procent, svarade att de ville ha en hjärtstartare i fastigheten.

Resultaten från undersökningen visar också att 41 procent av bostadsrättsägarna anser att föreningens skötsel av fastigheten inte görs på rätt sätt eller att den kan förbättras.

På frågan om vilken föreningens största utmaning i framtiden kan vara svarade 56 procent ökade räntekostnader. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen