Tillfälliga regler för brf-stämmor införs

/assets/img/riksdagshuset-ro-maj-14.jpg
Flaggorna är hissade på Riksplan framför Östra riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand / Sveriges riksdag.
 

Idag den 15 april börjar nya tillfälliga regler tillämpas som tagits fram i syfte att underlätta distansdeltagande i exempelvis brf-stämmor under coronautbrottet. Det står att läsa på riksdagens hemsida.

I slutet av mars lämnade regeringen in ett förslag till riksdagen på tillfälliga regler för underlätta distansdeltagande i olika typer av stämmor under coronautbrottet. Den tredje april sade riksdagen ja till regeringens förslag och de nya reglerna gäller under perioden 15 april till 31 december 2020.

De tillfälliga reglerna är tänkta att öka möjligheten till att poströsta eller att delta i stämmor via ombud med fullmakt. Fler ska också kunna anlitas som ombud och de som utses ska få företräda ett större antal medlemmar eller aktieägare. Det står att läsa på riksdagens hemsida. Där framgår också att de tillfälliga bestämmelserna bland annat ska gälla för aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

I en tidigare artikel skrev Bostadsrättsnytt om att regeringen var i dialog med bostadsföretag om brf-stämmor i coronatider, där företagen bland annat ville att datum för årets stämmor skulle flyttas fram. Detta då brf:er enligt lag måste hålla föreningsstämma varje år, inom sex månader från räkenskapsårets utgång. 

Av den aktuella propositionen framgår dock att regeringen anser det vara lämpligast att underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmor inom gällande tidsfrister, snarare än att flytta fram datum för när stämmorna ska hållas. Men regeringen tillägger även att man följer utvecklingen noga och inte utesluter några åtgärder “för att motverka smittspridning och skydda arbetstillfällen i svenska företag”. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen