Regeringen i dialog med bostadsföretag om brf-stämmor i coronatider

/assets/img/vastra-riksdagshuset-speglas-i-strommen-till-vanster-i-bild-syns-rosenbad-foto-melker-dahlstrand_sveriges-riksdag.JPG
Västra riksdagshuset speglas i Strömmen. Till vänster i bild syns Rosenbad. Foto: Melker Dahlstrand / Sveriges riksdag
 

Enligt lag måste brf:er hålla föreningsstämma varje år, inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Men sådana möten kan vara riskfyllda under det pågående corona-utbrottet. Bostadsföretagen HSB och Riksbyggen vill därför att stämmorna ska kunna senareläggas och för nu en dialog med regeringen om det.

I enlighet med lagen om ekonomiska föreningar ska medlemmarna i en brf hålla en ordinarie föreningsstämma inom sex månader efter varje räkenskapsår. På stämman ska föreningens styrelse till exempel lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. Det står att läsa på riksdagens hemsida.  

Om bostadsrättsföreningen räknas som en större förening måste årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas in till myndigheten Bolagsverket. Kommer handlingarna inte in till myndigheten kan följden bli att föreningen likvideras. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören kan också “föreläggas vid vite att skicka in handlingarna”. Och om årsredovisningen upprättas för sent kan det utgöra bokföringsbrott. Uppgifterna är hämtade från bolagsverket.se.

Men att hålla brf-stämmor i vanlig ordning under det pågående corona-utbrottet kan innebära risker. I veckan kom ett pressmeddelande från HSB med anledning av corona, där det framgår att det de två kooperativa bostadsföretagen HSB och Riksbyggen nu för en dialog med regeringen om den rådande situationen. 
– Det bästa just nu vore att ha möjlighet att lämna in årsredovisning senare. Men för det krävs ändrade regler. HSB har nu, tillsammans med Riksbyggen, en dialog med regeringen för att få till ett beslut om att senarelägga datumet för stämma och inlämnande av årsredovisning, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB, i pressmeddelandet.  

Anders Lago, förbundsordförande HSB. Pressbild från HSB Anders Lago, förbundsordförande HSB. Pressbild från HSB


I väntan på ett eventuellt beslut har HSB gått ut med rekommendationer och vägledning till föreningar angående brf-stämmor under 2020. Till exempel framhålls att det är upp till varje enskild förening att avgöra när stämman ska hållas, med lagar och stadgar som utgångspunkt. Samtidigt uppmanas föreningarna att visa hänsyn gentemot medlemmar som ingår i riskgrupper eller inte kan delta på stämmor på grund av sjukdom.   
– Coronaviruset påverkar oss alla, men nu är det av största vikt att vi framför allt gör vårt yttersta för att skydda äldre och personer i riskgrupper. Ett sätt att visa omsorg om äldre är att skjuta på bostadsrättsförenings årsmöte till senare i vår, tillägger Anders Lago.

För föreningar vars räkenskapsår slutade sista december 2019, rekommenderar HSB i första hand att stämmorna skjuts upp till senast den sista juni i år. “Förhoppningen är då att situationen med coronaviruset lugnat ned sig något och att det är möjligt att genomföra en vanlig stämma.”

Ett annat alternativ kan vara att genomföra stämman “per capsulum”, att ett protokoll upprättas från en tänkt stämma som alla medlemmar sedan undertecknar. En förutsättning för detta uppges vara att samtliga medlemmar är överens om tillvägagångssättet. Denna metod kan framför allt vara lämplig för mindre föreningar. 

Vidare uppges det vara lagligt att genomföra föreningsstämmor digitalt, även om man på HSB inte är säkra på om sådant praktiseras. En digital stämma skulle kunna genomföras som en telefonkonferens eller via videosamtal på Skype.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen