Många säljare av bostadsrätter har tjänat på att bo – speciellt i Stockholm

/assets/img/22074922-stockholm-flervaningshus.jpg
Lägenheter i Stockholm. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos
 

En ny analys som Swedbank och Sparbankerna gjort visar att många som sålt sin bostadsrätt under de senaste tio åren har “fått betalt” för att bo. Detta då reavinsten efter skatt har överstigit boendekostnaderna de haft som bostadsrättsinnehavare. Tydligast är utvecklingen i Stockholm.

Swedbank och Sparbankerna har tittat närmare på hur prisutvecklingen på bostadsmarknaden sett ut i landet under de senaste tio åren. En slutsats banken drar är att många som säljer sin bostad i dagsläget, får ut en vinst som överstiger den totala boendekostnad de haft som ägare av objektet. Sätts prisutvecklingen på bostäder i relation till boendekostnad och prisutveckling på mat, kläder och bilar visar resultatet att säljarna helt enkelt “fått betalt” för att bo.

Det senaste decenniet, år 2011-2021, har bostadspriserna stigit mest i kategorin bostadsrätter, där den genomsnittliga uppgången på riksnivå landar på 93 procent. För småhus har priserna ökat med 86 procent under samma period.

Den kommun där de som sålt en bostadsrätt fått bäst betalt för att bo är Stockholm. Beräknat per månad har reavinsten, efter skatt, överstigit boendekostnaden med 7 500 kronor. Näst mest har de som sålt en bostadsrätt i Varberg tjänat på att bo. Där översteg reavinsten efter skatt boendekostnaden med 5 400 kronor i månaden.

Orsaker till utvecklingen på bostadsmarknaden uppges primärt vara en expansiv penning- och finanspolitik i kombination med låg bostadsproduktion och kraftig befolkningstillväxt.
– Behovet av politiska reformer för att lösa problemen på bostadsmarknaden kan inte nog understrykas. För att underlätta möjligheterna för hushållen att skaffa sig en bostad i framtiden måste utbudet öka, säger Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques i ett pressmeddelande.

Kort om Swedbank och Sparbankerna
Det har sedan länge funnits ett samarbete mellan Sparbankerna och Swedbank med dotterbolag i Sverige, varav fem sparbanker är helägda av Swedbank. Genom samarbetet får aktörernas kunder tillgång till Swedbanks produkter på Sparbankernas kontor. Informationen är hämtad från Swedbanks hemsida. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen