Andelen unga som tar bolån med förälder ökar

/assets/img/23612875-finnaly-a-day-off.jpg
Foto: Hugo Felix / Mostphotos
 

Nya siffror från Skandia visar att var fjärde ung tar bolån med förälder som medlåntagare. I stora studentstäder är medlåntagare ännu vanligare.

Genom analys har Skandia beräknat hur stor andel av sina yngre bankkunder, de under 30 år, som tagit bolån med minst en förälder som medlåntagare. Av ett pressmeddelande från banken framgår att andelen har ökat sedan sommaren år 2016, i och med att det första amorteringskravet infördes, och att den nu uppgår till 25 procent. 
– Statistiken bekräftar att det är svårt att få bolån om man är ung. En del unga har föräldrar som kan hjälpa till, men det är inte alla som har den möjligheten. Amorteringskraven tvingar fler unga att söka hjälp för att kunna flytta till en egen bostad. Det bidrar också till större ekonomiska klyftor på bostadsmarknaden mellan de som har föräldrar med kapital och de som inte har, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank, i pressmeddelandet.

Enligt Skandias siffror är andelen bolån som tas med medlåntagare högre i stora studentstäder, där föräldrar hjälper sina barn med boende under studietiden. Till exempel uppgår andelen unga bankkunder med medlåntagare till 72 procent i Lund, och till 45 procent i Uppsala.

I Göteborg tog 27 procent av de yngre bankkunderna bolån med minst en medlåntagare. I Malmö är andelen 26 procent, och i Stockholm 24 procent. 

Enligt Skandia beror utvecklingen på sådant som skärpta kreditregler och en snabb prisuppgång på bostäder. Men nyligen valde Finansinspektionen att ge banker möjlighet att låta bolånetagare slippa amorteringskrav till och med juni nästa år, vilket Bostadsrättsnytt tidigare skrivit om. Kan det komma att påverka utvecklingen av de ungas situation på bostadsmarknaden och deras möjlighet till bolån? 
– På kort sikt möjliggör det för unga att bygga upp ett buffertsparande om man inte har det. Men det betyder inget för att förenkla inträdet på bostadsmarknaden eftersom detta inte påverkar de regler Finansinspektionen satt upp och bankerna måste följa. För att förenkla för unga borde det finnas ett mer flexibelt regelverk som möjliggör att unga under ett par år kan beviljas amorteringsfrihet. Då skulle kalkylerna i högre utsträckning gå ihop och lån kunna beviljas, förklarar Skandias presschef Pontus Haag för Bostadsrättsnytt.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen