Mäklarstatistik: Högre priser på bostadsrätter i Stockholm – både på länsnivå och centralt

/assets/img/46357784-hus-pa-soder-med-balkonger.jpg
Lägenheter på Södermalm i Stockholm. Foto: Roland Lundgren / Mostphotos
 

I december steg de genomsnittliga bostadsrättspriserna i centrala Stockholm och under perioden oktober-december ökade priserna i Stockholms län. Samtidigt var prisutvecklingen i andra områden som Bostadsrättsnytt bevakar stillastående till negativ. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under fjolårets sista månad sjönk de genomsnittliga priserna på bostadsrätter i landets storstadsområden, förutom i Stockholm där resultatet för stadens centrala delar blev positivt.

För Storstockholm noterades stillastående priser medan resultatet i centrala Stockholm blev plus två procent. Det visar den senaste uppdateringen från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik.
– December brukar präglas av stillastående priser vilket de gör i alla redovisade områden förutom i de centrala delarna av Stockholm där priserna ökade med två procent. Inte sedan 2016 har vi sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna, säger Svensk Mäklarstatistiks affärsutvecklingschef Hans Flink i ett pressmeddelande från statistikleverantören.

I Storgöteborg och Stormalmö stod priserna också stilla, likaså i de centrala delarna av Göteborg och Malmö. Statistiken ska vara baserad på 30 333 bostadsrätter som såldes under perioden oktober-december 2021.

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den 13 januari i år, avseende december 2021

Även på riksnivå stod bostadsrättspriserna stilla i december och årstakten för landet landade på plus sju procent. För helåret 2021 uppgår omsättningen på bostadsrätter till 132 000, vilket är 11 000 fler än föregående år. För det sista kvartalet ifjol syns dock en nedgång i antalet sålda bostadsrätter jämfört med samma period 2020.

Även för bostadsrättspriserna har en negativ trend noterats, i form av en inbromsning under andra hälften av 2021. 


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden oktober – december 2021 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång i Västmanlands län med en procent. I den förra mätningen blev resultatet minus 1,3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 279 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 11,5 procent.

 

Återigen noterades en prisnedgång i Västra Götalands län, nu med 1,1 procent. I förra mätningen blev resultatet minus 1,2 procent.  Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 40 274 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 5,7 procent.

 

I Västernorrlands län skedde under den aktuella perioden en prisnedgång på 0,9 procent medan det i förra mätningen skedde en prisökning på 7,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 15 915 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 15,6 procent.

 

I denna mätning noterades en prisuppgång i Stockholms län på 2,6 procent. I den förra mätningen steg priserna med 3,0 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 66 199 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 5,7 procent.

 

I Uppsala län sjönk priserna med 2,1 procent medan de i föregående mätning sjönk med 2,0 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 39 436 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 8,2 procent.

 

 

I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län ned med 1,4 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 0,3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 342 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 8,9 procent.Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den 13 januari i år, avseende oktober-december 2021

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen